Житомирсько-Поліська Єпархія

Українська Православна Церква (ПЦУ)

Офіційний
сайт


АКАФІСТ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ ПАВЛУ ЖИТОМИРСЬКОМУ

АКАФІСТ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ ПАВЛУ ЖИТОМИРСЬКОМУ

Кондак 1

  Вибраний зі священства уго́днику Бо́жий і ди́вний житієм благоче́сття подви́жнику; терпінням великим мотиви ворожі  понищив ти́ і стійкістю в вірі сміливість набув ти́, стражда́нням навіть до сме́рті небе́сним вінце́м оздобився ти́; завжди моли́ся за нас, що від те́плої любові побожно до тебе́ співають:

Ра́дуйся, священному́ченику Па́вле, землі Поліської дорогоцінна прикрасо!

Ікос 1

 А́нгелів Творе́ць передбачив непохитного се́рця твого́ воле́виявлення, все житіє своє на служіння Бо́гу і бли́жнім посвяти́тившого, вибрав тебе в па́стирі ча́дом Це́ркви Своєї; ми ж побачили вірність Христу́ навіть до по́двигу му́ченичеського непорушно явлену, ублажа́ємо тебе благохваліннями таки́ми:

Ра́дуйся, ко́реня благочести́вого належне посадження;
Ра́дуйся, міста Ра́домишля святе  вирощення;
Ра́дуйся, лагідних батьків плід благослове́нний;
Ра́дуйся, сла́вних небожи́телів приятеле нoвопросла́вленний;
Ра́дуйся, у вічнім блаже́нстві зі святими упокоєнний;
Ра́дуйся, споглядання красо́т нетлінних удосто́єнний.
Ра́дуйся, священному́чениче Па́вле, земли́ Поле́сския честно́е украше́ние.

Кондак 2 

  Бачив добропіклувальний Госпо́дь добродушність душі Твоєї і дбайливість; бо з дитинства моли́тві та слу́жбі Бо́жій старанно удавався ти́, і розу́м богорозудливо возносячи́; від ю́нацтва напра́вив думку Твою в поселе́ння небесні , і де́ по сьогодні ра́дісно співаєш Бо́гові . Алилу́йя!

 Ікос 2

  Зрозуміли промисел в ча́ді богода́нному, батьки твої затишком благоче́стя сіме́йного оточили, моли́твою огородили та у вірі настановили під крівлею хра́му Святої Трійці привівши тебе, у нім же відвідуванням моли́тися завжди полюби́в ти́, тому зара́ди прийми́ від нас слова похва́льні ці:

Ра́дуйся, на честь апо́стола народів названий;
Ра́дуйся, в купе́лі хрещення А́нгелом в охорну отриманий;
Ра́дуйся, дара́ми Ду́ха Святого закарбований;
Ра́дуйся, благода́ттю Пресвятої Тройці осіненний;
Ра́дуйся, читанню Боже́ственних писа́нь з дитинства навче́ний;
Ра́дуйся, житія́ святих і повчання їх полюбивший.
Ра́дуйся священному́чениче Па́вле, земли́ Поле́сския честно́е украше́ние.

 Кондак 3

  Си́лою Вишнього приготовлений для спасіння багатьох, я́к ча́до послуху, чистото́ю та покірністю ю́ні роки прикрасивши́; до моли́тви ретельно труди благоче́стя прикладав, всім се́рцем Бо́гові прилучившись і, повсякчасно співав Йому́. Алилу́йя!

Ікос 3

  Маючи воістину непрохолодне се́рце, любо́в'ю до отцівської Христо́вої Віри сприйняв ти́; глибину́, красоту́ і вели́ч Правосла́в'я пізнав, постарався ти́ зберегти мир в се́рці своїм; дивуючись саме такому твоєму́ піклуванню з розчуленням викликуємо тобі:

Ра́дуйся, цвіте запашний до́брого виховання;
Ра́дуйся, посудина міцна Боже́ственого вибрана;
Ра́дуйся, у благода́ті Бо́жиій невпинно зроставший;
Ра́дуйся, самовільність волі Бо́жій скорив;                                                         Ра́дуйся, чистоту́ душе́вну дбайливо беріг;
Ра́дуйся, старанно моли́тві до Бо́га возносив.
Ра́дуйся, священному́чениче Па́вле, земли́ Поле́сския честно́е украше́ние.

 Кондак 4

  Бу́рею подумок сумнівних бувши не засмутився , коли забажав струмками життєдайними богослів'я поживити ду́шу свою́; до оби́телі Богома́тері прийшовши,до преподо́бних Пече́рских моля́чись, прему́дрість Бо́жу пильно опанувавши́, нині ж оселився зі всіма котрі послужили Бо́гу, співаючи Йому́. Алилу́йя!

Ікос 4

  Почутому тобо́ю сло́ву Єва́нгельському, що від Бо́га отримані тала́нти баготодіяльної урожайнності потребують ,направив кроки свої в духо́вну шко́лу пресла́вного міста Ки́єва; саме таке твоє душеспаси́тельне і богоуго́дне почина́ння бачимо зі сміливістю  заспівуємо тобі:

Ра́дуйся, до зна́нь спаси́тельним неліниво спрямував;
Ра́дуйся, в учи́лищі благоче́стя зако́ну Госпо́днього навчений;
Ра́дуйся, від богому́дрих наста́вників догмати віри пізна́в;
Ра́дуйся, від благода́ті преподо́бних глибини прему́дрості Бо́жої дістав;
Ра́дуйся, в ра́зумі Бо́гом утверже́ний;
Ра́дуйся, се́рцем у Бо́зі освічений.
Ра́дуйся, священному́чениче Па́вле, земли́ Поле́сския честно́е украше́ние.

Кондак 5

  Подви́жникам благоче́стя наслідуючи, я́к оле́нь на джерела водяні, поринувся ти́ до пізна́ння Свяще́нного писа́ння та отцівських переда́нь, вібравши рясно во́ду живу́- Ду́ха Святого; мо́лимо тебе сподо́бити й нас стати прича́сниками цієї оживленої течії, що підіймається до Го́спода Вседержи́теля і співати Йому. Алилу́йя!

Ікос 5

  Ви́дяще тя, ше́ствующа стезе́ю пропове́дника Сло́ва Бо́жия, законоучи́телем поста́влен был еси́, душеполе́зным уче́нием ду́ши о́троческия к чистоте́ духо́вней устремля́я, сим ста я́ко оте́ц чадолюби́вый; сего́ ра́ди с ра́достию зове́м ти си́це:

Ра́дуйся, семена́ Сло́ва Бо́жия оби́льно се́явый;
Ра́дуйся, уче́нием кни́жным сердца́ де́тския напая́вый;
Ра́дуйся, зако́ну Бо́жию усе́рдно поуча́вый;
Ра́дуйся, о́браз благонра́вия ученико́м свои́м подава́вый;
Ра́дуйся, приле́жно назида́вый ду́ши благоче́стию;
Ра́дуйся, наста́вниче пути́, вводя́щаго в живо́т ве́чный.
Ра́дуйся, священному́чениче Па́вле, земли́ Поле́сския честно́е украше́ние.

Кондак 6

  Про́поведь целому́дреннаго и богоуго́днаго семе́йнаго жития́ бы́сте еси́, егда́ восприе́м на брак че́стен супру́жницу свою́ О́льгу; благове́рному Петру́ со прему́дрою Февро́ниею подо́бящеся, лю́бовь и милосе́рдие яви́сте и оби́димым засту́пницы бы́сте; да подража́юще ти в хране́нии чистоты́ сою́за бра́чнаго, воспева́ем законополо́жнику Христу́. Аллилу́иа.

Ікос 6

  Возсия́ свет пра́веднаго жития́ твоего́ в та́инстве бра́ка с доброде́тельною О́льгою; я́ко бу́ря скорбе́й и напа́стей воздвиза́емая зло́бою ми́ра сего́ не осла́би ве́ры ва́шея; и́бо щедро́ты твоея́ богопросвеще́нныя ду́ши обогати́ и це́рковь ма́лую, и та́ко приме́ром ве́рных назида́я, научи́л еси́ благодари́ти тя:

Ра́дуйся, за́поведей Госпо́дних ве́рный исполни́телю;
Ра́дуйся, ева́нгельских и́стин пла́менный ревни́телю;
Ра́дуйся, чи́на и уста́вов Святы́я Це́ркви рачи́телю;
Ра́дуйся, святооте́ческих преда́ний и благи́х обы́чаев храни́телю;
Ра́дуйся, бла́гость и милосе́рдие явля́яй;
Ра́дуйся, сострада́нием и любо́вию утеша́яй;
Ра́дуйся, священному́чениче Па́вле, земли́ Поле́сския честно́е украше́ние.

Кондак 7

  Хоте́ние еди́но име́л еси́ бы́ти па́стырем до́брым, ему́ же суть о́вцы своя́, егда́ прия́л еси́ се́рдем зва́ние Христо́во: «жáтва ýбо мнóга, дéлателей же мáло», пропове́дник богоно́сный показа́лся еси́ не то́чию сло́вом, но па́че житие́м; незло́бием свои́м а́гнцу прорече́нному Иса́ией подража́вый; зане́же сподо́бился еси́ со все́ми без по́рока после́довавшими А́гнцу Бо́жию пе́ти Ему́. Аллилу́иа.

Ікос 7

  Но́вое знаме́ние благоволе́ния Бо́жия дарова́ся ти, егда́ всесоверши́тельная благода́ть Свята́го Ду́ха поста́ви тя на стезю́ свяще́нства, я́ко неле́ностна служи́теля алтаря́ Госпо́дня и му́дра путеводи́теля душ пасо́мых, Кро́вию Христо́вою искупле́нных; сего́ ра́ди на по́двизе сем срета́ем тя приве́тствиями си́ми:

Ра́дуйся, правосла́вия златослове́сный учи́телю;
Ра́дуйся, глаго́лов ми́ра нетле́нного возвести́телю;
Ра́дуйся, в дела́нии трудо́в духо́вных назида́телю усе́рдный;
Ра́дуйся, и́скренняго покая́ния глаша́таю приле́жный;
Ра́дуйся, от е́ресей, раско́ла и суеве́рий ста́до Христо́во оберега́яй;
Ра́дуйся, у престо́ла Бо́жия моли́твенным предста́тельством ве́рных охраня́яй;
Ра́дуйся, священному́чениче Па́вле, земли́ Поле́сския честно́е украше́ние.

Кондак 8

  Стра́нствия земна́го тече́ние соверша́я, име́л еси́, о́тче Па́вле, похваля́емо и́мя твое́; я́ко пресви́тер был еси́ о́браз ве́рным сло́вом и житие́м, любо́вию о Христе́ не́мощи челове́ческия покрыва́я и путь и́стинный к Го́рнему Иерусали́му указу́я, иде́же ны́не сия́еши сла́вою ве́чною и с ли́ки а́нгельскими воспева́еши Бо́гови хвале́бную песнь. Аллилу́иа.

Ікос 8

  Всего́ себе́ отда́ на служе́ние Бо́гу и бли́жним, обоя́ за́поведи сочета́, па́стырь неусы́пный от чи́стаго исто́чника Еди́ныя Святы́я Собо́рныя и Апо́стольския Це́ркве уче́нием и моли́твою вруче́нное тебе́ насле́дие от волко́в огражда́я, не убоя́лся зло́бы их воздвиза́емыя, но обле́кшеся во броню́ ве́ры; всем был еси́ вся; моли́ся при́сно о спасе́нии и нас гре́шных, возглаша́ющих ти:

Ра́дуйся, хра́мов Бо́жиих благоиску́сный украси́телю;
Ра́дуйся, ка́ющихся гре́шников с Бо́гом примири́телю;
Ра́дуйся, оби́димым кре́пкое заступле́ние;
Ра́дуйся, отча́янным благода́тное утеше́ние;
Ра́дуйся, в смяте́нии пребыва́ющих умиротворя́яй;
Ра́дуйся, нужда́ющимся ми́лостыню неоску́дно подава́яй;
Ра́дуйся, священному́чениче Па́вле, земли́ Поле́сския честно́е украше́ние.

Кондак 9

  Вся́кую та́йну души́ челове́ческия зря Госпо́дь, хотя́ яви́ти тя му́жа соверше́нна, попусти́ врагу́ последи́ искуси́ти тя, я́ко зла́то в горни́ле; егда́ день от дне ле́ствицу незы́блему доброде́телей утвержда́яй к небесе́ ду́шу свою́, поя́ укрепля́ющему тя Бо́гу. Аллилу́иа.

Ікос 9

  Вити́йственных слове́с плете́ние не довле́ет восхвали́ти досто́йно кре́пость и кро́тость твою́, егда́ клеве́тницы лука́выя, та́тие и хи́щницы, вся́кия испо́лньшеся я́рости, на тя возста́ша; ты же отве́рстым се́рдцем прия́л еси́ призы́в Боже́ственныя любве́: «и́же хóщетъ по Мнe ити́ да отвéржется себé, и вóзмет крeст свoй, и по Мнe грядéт», То́му невозвра́тно после́довал еси́, подвиза́я ны согла́сно зва́ти ти:

Ра́дуйся, клевету́ и поруга́ние с кро́тостию прия́вый;
Ра́дуйся, ди́вную кре́пость духа в заточе́нии показа́вый;
Ра́дуйся, бие́ние лю́тое от зверонра́вных претерпе́вый;
Ра́дуйся, в муче́нии огне́м от безбо́жных несокруше́нный;
Ра́дуйся, сто́лпе терпе́ния, зло́бою челове́ческою неуязвле́нный;
Ра́дуйся, адама́нте ве́ры, ко́зни диа́вольския посрами́вый;
Ра́дуйся, священному́чениче Па́вле, земли́ Поле́сския честно́е украше́ние.

Кондак 10

  Спасе́ния иски́й я́ко би́сера многоце́ннаго, в смире́нномудрии му́жески всего́ се́бе в ру́це Вседержи́теля вручи́л еси́, егда́ изы́де на тя осужде́ние сме́рти, в бо́лезни се́рдца те́пле моля́ся, соприча́стник яви́лся еси́ Сил Небе́сных, восклица́я с ни́ми спаса́ющему тя Бо́гу. Аллилу́иа.

Ікос 10

  Сте́ну необори́мую, от дре́вняго врага́, име́я в несумне́ннем упова́нии и пла́менней любве́ ко Го́споду, тече́ние жития́ му́ченически сконча́л еси́; да не сокрове́н бу́дет свети́льник доброде́телей твои́х, но да све́тит всем, сего́ ра́ди неуста́нно взы́ваем ти похвала́ми си́ми:

Ра́дуйся, Христу́ сораспя́тися о лю́дех вседу́шно вожделе́вый;
Ра́дуйся, кро́вию му́ченическою во свиде́тельство ве́ры обагре́нный;
Ра́дуйся, терпе́нием свои́м гони́телей Це́ркве посрами́вый;
Ра́дуйся, всепоглоща́ющую сла́дость небе́сную вкуси́вый;
Ра́дуйся, би́сере драги́й, в не́дрех земны́х Го́сподом обрете́нный;
Ра́дуйся, в Ца́рствии Небе́снем в ри́зу нетле́нную Ду́хом Святы́м облече́нный;
Ра́дуйся, священному́чениче Па́вле, земли́ Поле́сския честно́е украше́ние.

Кондак 11

  Пе́ние всеумиле́нное прине́сл еси́ Бо́гу, егда́ узре́л еси́ красóты нетле́нныя и благода́ти неисповеди́мую си́лу прия́л еси́, созерца́яй от дне преставле́ния твоего́ и до ны́не Царя́ Небе́снаго, Его́ же славосло́вят во́и а́нгельстии и святы́х собо́ри, восклица́я Созда́телю своему́. Аллилу́иа.

Ікос 11

  Світлосяйної благода́ті носієм яви́в тебе Госпо́дь у часі на́шому, знайденням дорогоцінних моще́й твоїх і з ни́ми нетлінного Єва́нгелія, якому ж відданим служи́телем був ти́; і прославле́нням в хорі новому́чеників ве́ликої ра́дості нас сповнив, тож па́м'ятаючі очевидність відважностей твоїх, моління саме такі прино́сим тобі:

Ра́дуйся, непохитного Правосла́в'я основа;

Ра́дуйся, верши́но добропереможна в по́двигах наслідування;

Ра́дуйся, сіль землі від тліну гріха́ охраня́ючий;

Ра́дуйся, лоза виногра́дна Христо́ва, вино́м новозавітньої благода́ті напоючій;

Ра́дуйся, за світ невсипущий моли́товнику;

Ра́дуйся, ієреям в трудах вірний сподви́жнику;

Ра́дуйся, священному́чениче Па́вле, земли́ Поле́сския честно́е украше́ние.

Кондак 12

  Благода́ть лікувальну подає всеще́дрий Бог від Своїх невичерпних скарбів; адже благода́тна поміч щедро почерпа́ємо від чесних моще́й твоїх. Сповідуючи ве́ликк твою перед Бо́гом сміливість, мо́лимо тебе, сподо́би й нас в Ца́рстві Небе́сному разом з тобо́ю співати дароподавцю Бо́гу. Алилу́йя!

Ікос 12

  Оспівуємо сла́вну і непоборну стійкість твою у вірі, ублажа́ємо тебе, священному́ченику Па́вле, на тобі адже збулося сло́во Апо́стола: «  кого Він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив>>
бачачи, я́к вибра́ну  пососу́дину Бо́жої благода́ті, вчини́в через тебе Госпо́дь сла́вні дива;нині ж стоя́чи в хра́мі і вшановуючі па́м'ять твою́, з благоговінням сповідуємо тебе:

Ра́дуйся, міста Жито́мира преве́лика оздоба;

Ра́дуйся, вітчизни на́шої непохитна огорожа;

Ра́дуйся, ка́меню віри у Христа́ нерозсічений;

Ра́дуйся, небожи́телю, Трисо́нячного сяянням Святої Тро́йці опромінений;

Ра́дуйся, бо му́ченичеська кончи́на твоя́ яви́лася вірним настановою;

Ра́дуйся, бо мо́щі твої сутність, чистоти небе́сного аромату;

Ра́дуйся, священному́чениче Па́вле, земли́ Поле́сския честно́е украше́ние.

Кондак 13

  О́ пресла́вний о́тче наш, священному́ченику Па́вле, прийми́ ма́ле це́ моління, і твоєю сміливістю перед Бо́гом повірительством ублагай дарува́ти мир Це́ркві Святій і помкшканю на́шому. Напра́ви нас в прийдешньому житті наполегливо прямувати стежками во́лі Бо́жої, і у вічнному житті наслідниками бути Ца́рства Христо́вого, оспівуючи вку́пі з тобо́ю Спаси́телеві на́шому похвальну пісню: Алилу́йя!


Молитва

О, святий уго́днику Бо́жий, священному́ченику Па́вле! По́двигом гожим подвиза́вся ти́ на землі. Отже зара́ди  отримавши́ на небесах віне́ць пра́вди, який уготовлює Госпо́дь усім лю́блячим Його́. Ми ж вшановуючи святу́ па́м'ять твою́, ра́дуємося  терпінню і смире́нню твоєму. Ти ,що предстоїш у престо́ла Бо́жого, прийми́ моління на́ша і до Всеми́лосердного Бо́га принеси, щоб прости́в нам всіля́кий прогріх, і поможи́ нам перетерпіти всі спокуси і обмови диявольські без нарікання, щоб визволилися від скорбот, болістей, бід та нещасть і будь-якого зла, благоче́сно і пра́ведно проживши в нинішьому віці і сподо́билися заступництвом твоїм, хоча  й недосто́йні ми є, бачити блага на землі живих, сла́вимо Єди́ного у святих своїх Бо́га, Отця і Сина і Святого Ду́ха на віки віків. Амінь.

Тропарь, глас 4

О́браз ве́рным сло́вом и житие́м был еси́, о́тче Па́вле, и оби́димым засту́пник. Сего́ ра́ди враг ро́да челове́ча ополчи́ся на тя. Ты же оправда́тися не восхоте́л еси́, но клевету́, поноше́ния, темни́чное заточе́ние и лю́тыя истяза́ния безро́потно претерпе́л еси́. Сего́ ра́ди Венцеда́вец Христо́с увенча́ тя и с ли́ки му́чеников совокупи́. Тем же и мы почита́ем страда́ния и по́двиги твоя́, новому́чениче земли́ Жито́мирския.

Кондак, глас 5

Па́стырскаго служе́ния пра́вило, неуста́нный пропове́дниче Сло́ва Бо́жия, оби́димых засту́пниче, терпе́нию и смире́нию нас науча́яй, священному́чениче Па́вле, Христа́ Бо́га моли́ спасти́ся душа́м на́шим.Назад


Церковний календар