Житомирсько-Поліська Єпархія

Українська Православна Церква (ПЦУ)

Офіційний
сайт

Акафіст Пресвятій Богородиці перед іконою «Калужська»

Кондак 1

Обранній Воєво́ді, Пренепоро́чній Діві Богоро́диці, землі Калу́жської визволительниці, похвальні пісні прино́симо Тобі, раби́ Твої, бо іко́ною Твоєю явленою дарувала нам охорону невсипущу. Ти ж моління на́ше, перед іко́ною Твоєю ,що вознозиться, не зневаж, але захисти́ нас, Владичице, від усіх ворогів ви́димих й неви́димих і визволи нас від всіля́ких болістей душе́вних і тілесних, щоб в розраді се́рця викликувати Тобі: 

Ра́дуйся, Владичице, милість Свою́ і заступництво нам явля́єш!

Ікос 1

А́нгелів безліч сла́влять Тебе, Цари́цю всіх та Богоро́дицю, Ти ж бо виконавши ра́дості сердець на́ших явленням нам чудотво́рної іко́ни Твоєї в Тинько́ві та дива у хра́мі на честь Різдва́ Твого́ у селі Калу́жці; цій отже іко́ні Твоїй поклоняємося, Тобі, богообрана Діво, моління возно́симо, зі стра́хом та любо́в'ю промовляємо:

Ра́дуйся, від патріа́рхів праобраз і від проро́ків предре́чення;

ра́дуйся, народивша А́гнця, що взяв гріхи світу.

Ра́дуйся, Ада́ма і Єву від давнього прокля́ття звільнила;

ра́дуйся, чудотво́рною іко́ною Твоєю всю зе́млю Калу́жську осяяла.

Ра́дуйся, іко́ну Твою́ в знамення ми́лості нам пода́ла;

ра́дуйся, бо на іко́ну Твою́ споглядаючи, Самій Тобі, істинній Богоро́диці, поклоня́ємося.

Ра́дуйся, Владичице, милість Свою́ і засту́пництво нам являєш!

Кондак 2

Бачачи ескіз обличчя Твого, діви́ця Євдокія в розбещенні се́рця свого́ сміливо плюванням поглумилася над ним, не відаючи, що це є Твоїм зображенням, Пресвята́ Діво; Ти ж напоумлення зара́ди вда́вши, її в знемагання всіх членів, послаблення руки і ноги, засліленням очей та язика німотністю, та цим показа́вши, що ескізом обличчя цього́ є іко́на Твоя́ чудотво́рна, щоб усі лю́ди взивали до народженого від Тебе́ Бо́гу Сло́ву: Алилу́йя!

Ікос 2

Розум людський не мо́же збагнути вели́кого Твого́ милосе́рддя, Пресвята́ Богоро́дице, бо щире покая́ння хворої діви́ці прийнявши́ та цілковите сцілення їй дарува́ла Ти́, щоб моли́тву прино́сячи перед іко́ною Твоєю, виголошувала таке:

Ра́дуйся, ліствице небе́сна, Яковом передбачена;

ра́дуйся, та́ємницю втілення Бо́жого, перше віку в Бо́зі завітну, відкрила.

Ра́дуйся, провадячим боротьбу проти світу й диявола до́бра поплічнице;

ра́дуйся, від гріхопадінь на́ших, що їх нема числа́, звільняєш.

Ра́дуйся, бо прикликаючих ім'я Твоє від падіння пристра́стного протиставляєш;

ра́дуйся, благода́тного того безпристра́сття шукаючим  дбайливо подаєш.

Ра́дуйся, Владичице, ми́лість Свою́ і засту́пництво нам явля́єш!

Кондак 3

Си́лою, да́ною Тобі звище, чудотво́рну Твою́ іко́ну, Пречи́ста Богоро́дице, дарува́ла Ти́ нам в зна́мення ласки Твоєї, явившись батькам тієї діви́ці, та мовивши́ їм: Бу́ду клопотатись за місто Калу́гу та за всіх лю́дей в нім. Ми ж, споглядаючи на іко́ну Твою́ і безліч чуде́с від неї провідних, з ра́дісттю до неї припа́даємо та з глибини се́рця дякуємо Тобі, ди́вна Засту́пнице, взива́ючи Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 3

Маючи повсякчасне ласкаве піклування за тих лю́дей згрішилих не до кінця загинути їм, батькам тієї діви́ці наказала Ти́, Пресвята́ Богоро́дице, щоб звершений відбу́всь моле́бень перед Твоєю іко́ною з освяще́нням води і щоб окропи́в священик доньку їх, хворобою уражену, щоб сцілилася від неду́га свого́. Нас же спаси́, Володарко, вірою й любо́в'ю співаючих Тобі:

Ра́дуйся, две́рі, Єзеки́лієм проророковані;

ра́дуйся, вочоловіченню Одного від Святої Тро́йці непоро́чно послужила.

Ра́дуйся, народженням Сина Твого́ спасіння світу показала;

ра́дуйся, з вірою ім'я Твоэ приклика́ючих від сме́рті спаса́єш.

Ра́дуйся, святи́телів весе́лість і побожного священства похвало́;

ра́дуйся, ченців та черниць благочести́вих особлива Покрови́телько.

Ра́дуйся, Владичице, ми́лість Свою́ і засту́пництво нам явля́єш!

Кондак 4

Бу́рю нещасть передбачив,що загрожували кра́ю Калу́жському від Наполео́на, святи́тель Євла́мпій молився перед Твоєю іко́ною, Богоро́дице, про визволення від ворогів; вістку ж отримав, що військо вороже розгромле́но було на річці Черну́шці, подячно Спа́сителю Христу́ заголосив: Алилу́йя!

Ікос 4

Дізналися ми́лість Твою́, Богоро́дице, через Твою́ іко́ну на по́лі бою поруч села Тару́тино нам зіслану, коли яви́ла Ти́ неї в повітрі іноземцям,адже свідчили полонені від них; і крім того подарува́вши́ перемогу воїнам російським, ра́дуємося за Твою, Владичице, по́міч і з надією заспівуємо Тобі таке:

Ра́дуйся, Купино́ неопали́ма, Богови́дцем Моїсе́єм передбачена;

ра́дуйся, від пото́пу гріхо́вного нас спаса́єш.

Ра́дуйся, кади́льнице золота́, я́к ладан ароматний моли́тви Твої до Бо́га, Сину Твоєму́, повсякчасно возносиш;

ра́дуйся, справедливий рушійний гнів Бо́жий на нас молінням Своїм швидко утамовуєш.

Ра́дуйся, явле́нням в повітрі іко́ни Твоєї страх і тре́мтіння на ворогів заподіяла;

ра́дуйся, во́їнству російському перемогу в битві подала.

Ра́дуйся, Владичице, ми́лість Свою́ і засту́пництво нам явля́єш!

Кондак 5

Богопровідною зіркою яви́лася Ти́ нам, Богоро́дице, настрої на́ші просвітлюєш і на дорогу спасенну наставля́єш, ворогам  на́шим бувши́, я́к громовицею,лякаючи їх і відбиваючи від нас, коли Наполео́н, розгроми́в коло міста Малояросла́вця армію на́шу, змушуючи неї відійти́ до міста Калу́ги, сам же, вчув це́, за Твоїм ми́лосерддям, Засту́пнице, наказала, невідомо зара́ди провини, замість як до міста Калу́ги йти́, йдучи по шляху, його́ ж самого розорила та спустоши́ла, до міста Гжа́тська, і та́к військо своє погубилося. Тому зара́ди, Твоє сильне заступництво усвідомлюємо, з розчуленням промовляємо Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 5

Проя́вляючи ве́лику любо́в до лю́дей, що живу́ть в краю Калу́жському, Пресвята́ Богоро́дице, зе́млю на́шу зберігши́ і безліч ворогів, навколишніх її, дале́ко від неї відігна́ла Ти́,ці ж вороги́ на́ші побачили, яка міцна́ є по́міч Бо́жої Ма́тері. Ми ,що Твоє всесильне заступництво, що нам було, добре знаємо, в ра́дості се́рця виспівуємо Тобі таке:

Ра́дуйся, щіпці таємничі, Іса́їєм передбачені;

ра́дуйся, примире́ння на́ше з Бо́гом вдіяла.

Ра́дуйся, Спаси́теля па́вшому людству народила;

ра́дуйся, в годи́ну бою по́міччю Твоєю тих хто надіється на Тебе не залишаєш.

Ра́дуйся, найміцнішим заступництвом Твоїм від меча́ іноземців нас визволяєш;

ра́дуйся, без проли́ття кро́ві подолати правосла́вним во́їнам дарувала.

Ра́дуйся, Владичице, ми́лість Свою́ і засту́пництво нам явля́єш!

Кондак 6

Пропомовницею богославного дива яви́лася якась жінка́ в місті Бо́ровську,яку лікарі ніяк  не вспромозі уздорови́ти, і говорили, що належи́ть їй не задовго часу пожити. Вона́ ж, віру маючи, бо си́ла Бо́жа всемогутньою є, не зволікаючи проси́ла, щоб в селі Калу́жці перед Твоєю, Богоро́дице, іко́ною зверше́но бу́ло за здоров'є її моле́бень, і по вірі своїй нараз від неду́га свого́ сціле́на була. Отже і ми, подячно прославля́ючі Бо́га, волаємо Йому́: Алилу́йя!

Ікос 6

Засяя́ла була іко́на Твоя́, Богоро́дице, дивним сціленням зара́ди жінки,яка мешкала в місті Бо́ровську, навіть і між жи́телями його́, що в розко́лі перебували та не шанували о́браз Твій. Цьго́ ра́ди і сенатор місцевий, в ньому ж за надмірності було лю́ду, в розко́лі настирливих, поста́новив, що бу́де зверше́но на площі моле́бний спів перед іко́ною Твоєю, яку в місто це принесено. Отже, як блага́ Владичице, навчи́ нас розуміти піклування Бо́же за спасіння люде́й, тож взива́ємо Тобі ра́дісно:

Ра́дуйся, на захист Це́ркви Правосла́вної чудеса́ показуєш;

ра́дуйся, ганьбливих істинної віри неви́димо наказуєш.

Ра́дуйся, догматів віри огорожа і утвердже́ння;

ра́дуйся, бо боже́ственну віру просла́вила Ти́.

Ра́дуйся, розко́льників на шлях добри́й навертаєш;

ра́дуйся, оману ж розко́лу посоромлюєш.

Ра́дуйся, Владичице, ми́лість Свою́ і засту́пництво нам явля́єш!

Кондак 7

Забажавши зігріти в серцях люде́й землі Калу́жської любо́в до іко́ни Твоєї, Засту́пнице на́ша, пото́ки чуде́с ,що виточуються від неї: моли́твою що, до Тебе́ возноситься, глухо́му неочікувано слух дарува́ся, осліпшому зір відкрився, паралізованому сила у костях його́ повернулася, здоров'є душе́ю стражденним і хто бісами опановані далося, безжаліснохворих  і лікарями́ залишених життя в здоров'ї на мно́гі літа продовжи́лося; отже і ми, з любо́в'ю до іко́ни Твоєї припа́даємо і прославля́ючи Бо́га, волаємо Йому́: Алилу́йя!

Ікос 7

Незбори́ма Ти огорожа, охороняюча нас від всіля́ких болістей душе́вних і тілесних, Пресвята́ Богоро́дице, та захищаюча всіх, хто до Тебе́ прибігає з моли́твою. Отже й ми, припа́даючи до іко́ни Твоєї, мо́лимо Тебе, Владичице: від всіля́ких болістей душе́вних і тіле́сних визволи нас, волаючих Тобі з глибини се́рця:

Ра́дуйся, со́нце помешкання Христо́вого, псалмоспівцем пред'явлене;

ра́дуйся, народивша Возволителя, безчестя на́шого доволі очищаючий.

Ра́дуйся, посудино пресвята́, в ній же голодних пра́вди зберігається Хліб жи́ття вічного;

ра́дуйся, бо прийдешніх з вірою до чудотво́рної Твоєї іко́ни від болістей душе́вних і тіле́сних ласкаво уздоровлюєш.

Ра́дуйся, хворобливих, залишених лікарями́, від сме́рті визволяєш;

ра́дуйся, бо моли́твами Твоїми зупиняєш згубні вітри і смертоно́сні я́зви.

Ра́дуйся, Владичице, ми́лість Свою́ і засту́пництво нам явля́єш!

Кондак 8

Вели́ке та розуму́ людському ніяк неспроможне чу́до яви́ла Ти́, Владичице світу, коли несподівано сціли́ла і зміцнила Ти́ в поміркованому житті одну жінку, в центрі міста Жи́здри, яка мешкала ,що в пияцтві постійно була; со́вістю своєю мучилася,адже пристра́сттям поро́чним поневолена стала,і  тому зара́ди завжди зверталася з вірою до Тебе́, Владичице, молячись перед Твоєю іко́ною та від Тебе́ сціле́ння бажаючи отримати. Тому зара́ди і ми, на ми́лість Твою́ упова́ємо, вихваляючи Твоє милосе́рддя, взиваємо Бо́гові: Алилу́йя!

Ікос 8

Бачать і чують мешканці Калу́жської землі но́ву купе́ль Силоа́мську, більше тої давньої,що з'явилася, Пресвята́ Богоро́дице, в хра́мі Різдва́ Твого́ в селі Калу́жці, в нім бо покланя́ються чудотво́рній іко́ні Твоїй; не одного разу бо в році й не тільки пе́рше входячи здоров'є отримують, але завжди всілякий неду́г лікуючи всіх з вірою до Тебе́ прибіга́ючих. То́му зара́ди взиваємо Тобі:

Ра́дуйся, зара́ди Неї пекло стоне й ду́хи зло́бні тріотять;

ра́дуйся, зара́ди  Неї ворота́ раю всім нам відчиняються.

Ра́дуйся, по́міч Твою́ святу́ завчасно подаєш всілякій душі,яка вірно Тобі молиться;

ра́дуйся, від пристра́сті пия́цтва тих хто навернувся до Тебе́ з моли́твою рятуєш.

Ра́дуйся, від ро́ву поги́бельного безнадійних витягуєш;

ра́дуйся, прибігаючих до покро́ву Твого солодке заспокоєння.

Ра́дуйся, Владичице, ми́лість Свою́ і засту́пництво нам явля́єш!

Кондак 9

Усі хто гордливістю захоплені страх Бо́жий швидко забува́ють. Так двоє жінок, в краю Калу́жському живучи, гординею наповнені, я́вно доводили сумніви свої,що іко́на Твоя́ цілительною є, Владичице, і цим не більше прогнівили Бо́га, я́к пра́ведним судо́м Його́ тяжкими неду́гі наказа́ння отримали. Ми ж, саме таке напучення бачивши, з любо́в'ю покланя́ємося Твоєму́ о́бразу, виголошуючи Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 9

Оратори століття цього́ заперечують поклоніння іко́ні Твоїй, Пречи́ста Діво, не розуміють бо в своєму марновірстві, що шана, іко́ні воздається, на першообраз перехо́дить. Ми ж, не тільки це́ відаємо, але і пожиточність,що іко́ною Твоєю нам явля́єш, душе́ю радіємо, Тобі, Богоро́дице, промо́вляємо:

Ра́дуйся, посудина найзолотіша, в ній же тіло і кров Боже́ственного А́гнця приготовилася;

ра́дуйся, трапе́зо свята́, Хлібом життя нас живиш.

Ра́дуйся, марну му́дрість нечести́вих ораторів посоромлюєш та засліпле́нних не́ю на шлях пра́вильний наставля́єш;

ра́дуйся, бо по доброті Своїй погашаєш в нас вогонь нече́стя полум'ям вогню Боже́ственного.

Ра́дуйся, напучуєш зна́меннями і дивами хитких у вірі;

ра́дуйся, Богоблагода́тна, страх Бо́жий і смире́ння в серця на́ші вселя́єш.

Ра́дуйся, Владичице, ми́лість Свою́ і засту́пництво нам явля́єш!

Кондак 10

Спасти́ бажала лю́д, що покланя́вся Твоїй іко́ні, від бід, благозволи́ла Ти́, Богоро́дице, яви́тися одній діви́ці, в Лу́жецьком, поруч міста Можа́йська, в монастирі проживаючій, та завчасно, що би не мати спілкування з жінкою розбеще́нною, й тим зберегла Ти́ дівчну ту від найблищої біди. Отже і ми прославля́ємо Го́спода Бо́га, пода́вшого благода́ть цю іко́нї Твоїй, та взиваємо Йому́: Алилу́йя!

Ікос 10

Стіна́ Ти міцна, що огороджуєш рід людський від бід, Пресвята́ Богоро́дице, швидку по́міч явля́ючи від Твоєї іко́ни всім хто шанує неї в містах, селах й оби́телях. Тому зара́ди і ми, осінені Твоїм, Богома́ти, заступництвом, на Твій споглядаючи пречи́стий о́браз, мо́лимо Тебе, тож порятуй нас від всіля́ких обмов, бід і скорбот, взиваючих Тобі:

Ра́дуйся, показавша світові обіцяного Нищи́теля голови змієвої;

ра́дуйся, ра́дість вічну, Спаси́теля світу, народила.

Ра́дуйся, народже́нням Сина Бо́жого две́рі ца́рства Христо́вого нам відчиняєш;

ра́дуйся, кару Бо́жу за свавілля на́ші від голів на́ших відводиш.

Ра́дуйся, лю́блячих і шануючих Тебе від всіля́ких бід і нудьги визволяєш;

ра́дуйся, веселесте всього́ світу, сльози скорботних Нею відіймаються.

Ра́дуйся, Владичице, ми́лість Свою́ і засту́пництво нам явля́єш!

Кондак 11

Спів безпереста́нний приносив Тобі, Пресвята́ Богоро́дице, де́який жи́тель Жи́здринської околиці, з вірою перед Твоєю іко́ною молячись, щоб йому́ дочка да́рувалася. Ти ж, Богоро́дице, зволивши зглянулася наблагання його́ та виконала прохання його́. Ми,що споглядаємо на Твою́ іко́ну і бачимо пото́ки чуде́с, від неї проливаючих, блага́ Богороди́телько, з глибини се́рця дякуємо Тобі, Цари́ці на́шій ди́вно, співаючи Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 11

Світлими променями чуде́с іко́на Твоя́ ся́є, Богома́ти Пречи́ста, і прогонює си́лою Бо́жою всіля́ке вороже дійство;отже і ми, грішні, маючи таке зна́мення Твоєї до нас доброї волі, ра́дуємося, промовляючи: о, Пресвята́ Богоро́дице! Ублагай Го́спода, щоб спас нас,бо відає нашими долями, щоб не загинути в нерозкаянності у на́ших гріхопадіннях, і почути похвали ці,що Тобе́ возносяться:

Ра́дуйся, Творця неба і землі безсіменно воплотила;

ра́дуйся, осіненням святої іко́ни Твоєї всіля́ке вороже дійство від нас відгонюється.

Ра́дуйся, прохання на́ші на користь виконуєш;

ра́дуйся, незбідніле  джерело благослове́нь та ласк Бо́жих до лю́дей Твоїх.

Ра́дуйся, благочести́вих подруж  невидиме огородження;

ра́дуйся, моли́тов ра́ди старанних плід бездітним надсилаєш.

Ра́дуйся, Владичице, ми́лість Свою́ і засту́пництво нам явля́єш!

Кондак 12

Благода́ть розчулення молитовного від Твоєї, Владичице, іко́ни виточується, щоб наповнилися ду́ші на́ші, якщо і гріхом ра́ди в безчутливість впадемо. Пробуди́ на́ше душе́вне приспання, щоб не загинули лю́то без покая́ння, і прийми́ нас у вічні поселення, Богороди́телько, щоб, ра́дуючись, співати Бо́гу, Тобо́ю нас спаса́ючому: Алилу́йя!

Ікос 12

Оспівуючи дива́, являючі відТвоєї іко́ни, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шого, і припадаючі до неї, мо́лимо Тебе, Владичице: бу́дь нам захистом в день відходу на́шого, коли маємо поста́ти на суд перед стра́шним Престо́лом сла́ви Сина Твого́, Го́спода на́шого, щоб взивати Тобі:

Ра́дуйся, від вла́ди лю́того світодержця тих хто надіється на Тебе визволяєш;

ра́дуйся, гнів Бо́жий від ро́да правосла́вного відводиш.

Ра́дуйся, благу́ християнську кончи́ну тим хто ублажа́є Тебе подаєш;

ра́дуйся, тим хто сла́вить Тебе на повітряних мита́рствах заступаєш.

Ра́дуйся, сильна надіє вічного спасіння;

ра́дуйся, две́рі ра́йські відчиняєш повсякчасно Тебе ближщих.

Ра́дуйся, Владичице, ми́лість Свою́ і засту́пництво нам явля́єш!

Кондак 13

О, всеспівана Ма́ти Христа́ Бо́га на́шого! Прийми́ ласкаве це́ моління на́ше, що прино́симо перед Твоєю іко́ною, та в пору сме́ртну яви́ся нам Сама́, Пречи́ста, подаючи ру́ку допо́моги, відганяючи ду́хів лютих, що шукають поглинути ду́ші на́ші при разлучені від тіла, і ублагай вічнославиму Тро́йцю визволити нас муки вічної, щоб заступництвом Твоїм наслідувати Ца́рство Небе́сне та сподо́битися зі святими співати Бо́гу: Алилу́йя!

Моли́тва 

О, Пресвята́ Владичице Богоро́дице, Цари́це Неба і землі, до Тебе́ прибіга́ємо і до Твоєї по́мочі взива́ємо: збережи́ зе́млю на́шу від навали ворогів чужоземців та міжусобної боротьби, і нас від всіля́кої хвороби душе́вної і тіле́сної, і від смертоно́сної рани: щоб завжди співали, велича́ли та сла́виили Тебе, Пресвяту́ Богоро́дицю, я́к благу́ і ди́вну Засту́пницю на́шу на віки віків. Амінь.

Переклад здійснив з церковно-слов'янської мови — Високопреосвященніший Архієпископ Житомирський і Поліський ВОЛОДИМИР


Церковний календар