Житомирсько-Поліська Єпархія

Українська Православна Церква (ПЦУ)

Офіційний
сайт

АКАФІСТ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ ПАВЛУ ЖИТОМИРСЬКОМУ

Тропар, глас 4

 О́бразом вірним сло́вом і житієм був ти́, о́тче Па́вле, та ображеним засту́пник. Тому зара́ди ворог ро́ду людського озброївся на тебе. Ти ж оправдовуватися не забажавши́, але наклеп, ганьбу, заслання тюремне і лю́ті катува́ння безмовно перетерпівши́. Отже зара́ди Вінцепода́вець Христо́с увінча́в тебе і з хорами му́чеників долучив. Тому ж й ми шануємо стражда́ння і по́двиги твої, новому́ченику землі Жито́мирської.

Кондак, глас 5

 Па́стирського служіння пра́вило, невтомний проповіднику Сло́ва Бо́жого, ображених засту́пнику, терпінню і смире́нню нас навчай, священному́ченику Па́вле, Христа́ Бо́га моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак 1

  Вибраний зі священства уго́днику Бо́жий і ди́вний житієм благоче́сття подви́жнику; терпінням великим мотиви ворожі  понищив ти́ і стійкістю в вірі сміливість набув ти́, стражда́нням навіть до сме́рті небе́сним вінце́м оздобився ти́; завжди моли́ся за нас, що від те́плої любові побожно до тебе́ співають:

Ра́дуйся, священному́ченику Па́вле, землі Поліської дорогоцінна прикрасо!

Ікос 1

 А́нгелів Творе́ць передбачив непохитного се́рця твого́ воле́виявлення, все житіє своє на служіння Бо́гу і бли́жнім посвяти́тившого, вибрав тебе в па́стирі ча́дом Це́ркви Своєї; ми ж побачили вірність Христу́ навіть до по́двигу му́ченичеського непорушно явлену, ублажа́ємо тебе благохваліннями таки́ми:

Ра́дуйся, ко́реня благочести́вого належне посадження;

Ра́дуйся, міста Ра́домишля святе  вирощення;

Ра́дуйся, лагідних батьків плід благослове́нний;

Ра́дуйся, сла́вних небожи́телів приятеле нoвопросла́вленний;

Ра́дуйся, у вічнім блаже́нстві зі святими упокоєнний;

Ра́дуйся, споглядання красо́т нетлінних удосто́єнний.

Ра́дуйся, священному́ченику Па́вле, землі Поліської дорогоцінна прикрасо!

Кондак 2 

  Бачив добропіклувальний Госпо́дь добродушність душі Твоєї і дбайливість; бо з дитинства моли́тві та слу́жбі Бо́жій старанно удавався ти́, і розу́м богорозудливо возносячи́; від ю́нацтва напра́вив думку Твою в поселе́ння небесні , і де́ по сьогодні ра́дісно співаєш Бо́гові : Алилу́йя!

 Ікос 2

  Зрозуміли промисел в ча́ді богода́нному, батьки твої затишком благоче́стя сіме́йного оточили, моли́твою огородили та у вірі настановили під крівлею хра́му Святої Трійці привівши тебе, у нім же відвідуванням моли́тися завжди полюби́в ти́, тому зара́ди прийми́ від нас слова похва́льні ці:

Ра́дуйся, на честь апо́стола народів названий;

Ра́дуйся, в купе́лі хрещення А́нгелом в охорну отриманий;

Ра́дуйся, дара́ми Ду́ха Святого закарбований;

Ра́дуйся, благода́ттю Пресвятої Тройці осіненний;

Ра́дуйся, читанню Боже́ственних писа́нь з дитинства навче́ний;

Ра́дуйся, житія́ святих і повчання їх полюбивший.

Ра́дуйся, священному́ченику Па́вле, землі Поліської дорогоцінна прикрасо!

 Кондак 3

  Си́лою Вишнього приготовлений для спасіння багатьох, я́к ча́до послуху, чистото́ю та покірністю ю́ні роки прикрасивши́; до моли́тви ретельно труди благоче́стя прикладав, всім се́рцем Бо́гові прилучившись і, повсякчасно співав Йому́: Алилу́йя!

Ікос 3

  Маючи воістину непрохолодне се́рце, любо́в'ю до отцівської Христо́вої Віри сприйняв ти́; глибину́, красоту́ і вели́ч Правосла́в'я пізнав, постарався ти́ зберегти мир в се́рці своїм; дивуючись саме такому твоєму́ піклуванню з розчуленням викликуємо тобі:

Ра́дуйся, цвіте запашний до́брого виховання;

Ра́дуйся, посудина міцна Боже́ственого вибрана;

Ра́дуйся, у благода́ті Бо́жиій невпинно зроставший;

Ра́дуйся, самовільність волі Бо́жій скорив;                                                         

Ра́дуйся, чистоту́ душе́вну дбайливо беріг;

Ра́дуйся, старанно моли́тві до Бо́га возносив.

Ра́дуйся, священному́ченику Па́вле, землі Поліської дорогоцінна прикрасо!

 Кондак 4

  Бу́рею подумок сумнівних бувши не засмутився , коли забажав струмками життєдайними богослів'я поживити ду́шу свою́; до оби́телі Богома́тері прийшовши,до преподо́бних Пече́рских моля́чись, прему́дрість Бо́жу пильно опанувавши́, нині ж оселився зі всіма котрі послужили Бо́гу, співаючи Йому́. Алилу́йя!

Ікос 4

  Почутому тобо́ю сло́ву Єва́нгельському, що від Бо́га отримані тала́нти баготодіяльної урожайнності потребують ,направив кроки свої в духо́вну шко́лу пресла́вного міста Ки́єва; саме таке твоє душеспаси́тельне і богоуго́дне почина́ння бачимо зі сміливістю  заспівуємо тобі:

Ра́дуйся, до зна́нь спаси́тельним неліниво спрямував;

Ра́дуйся, в учи́лищі благоче́стя зако́ну Госпо́днього навчений;

Ра́дуйся, від богому́дрих наста́вників догмати віри пізна́в;

Ра́дуйся, від благода́ті преподо́бних глибини прему́дрості Бо́жої дістав;

Ра́дуйся, в ра́зумі Бо́гом утверже́ний;

Ра́дуйся, се́рцем у Бо́зі освічений.

Ра́дуйся, священному́ченику Па́вле, землі Поліської дорогоцінна прикрасо!

Кондак 5

  Подви́жникам благоче́стя наслідуючи, я́к оле́нь на джерела водяні, поринувся ти́ до пізна́ння Свяще́нного писа́ння та отцівських переда́нь, вібравши рясно во́ду живу́- Ду́ха Святого; мо́лимо тебе сподо́бити й нас стати прича́сниками цієї оживленої течії, що підіймається до Го́спода Вседержи́теля і співати Йому: Алилу́йя!

Ікос 5

  Бачили  тебе, що йшов стежкою проповідника Сло́ва Бо́жого, законовчи́телем призначений був ти́, душекорисною наукою ду́ші о́троків до чистоти духо́вної спрямовував, цим сто я́к оте́ць чадолюби́вий; то́му зара́ди з ра́дістю викликуємо тобі так:

Ра́дуйся, зерна́ Сло́ва Бо́жого щедро посіяв;

Ра́дуйся, наукою кни́жною серця дитячі напоював;

Ра́дуйся, зако́ну Бо́жого старанно повчав;

Ра́дуйся, взірець доброї моралі ученикам своїм подава́в;

Ра́дуйся, дбайливо наставляв ду́ші  до благоче́стя;

Ра́дуйся, наста́внику шляху,що  веде до життя вічного.

Ра́дуйся, священному́ченику Па́вле, землі Поліської дорогоцінна прикрасо!

Кондак 6

  Про́повіддю цнотливого та богоуго́дного подружнього життя́ був ти́, коли взяв до шлюбу чесну дружину свою́ О́льгу;як благовірному Петру́ з прему́дрою Февро́нією уподібнюючись, лю́бов і милосе́рддя показали та ображеним засхисниками постали ; тож  беручи приклад  з тебе в охороні чистоти сою́зу шлюбного, проспівуємо законодавцю Христу́: Алилу́йя!

Ікос 6

  Виблискнуло світло пра́ведного житія́ твого́ в та́їнстві шлюбу з побожною О́льгою; бо бу́ря скорбот та нещасть піднялось зло́бністю світу цього́,що не послабило віри ва́шої; адже щедро́ти твоєї богопросвітленої ду́ші збагати́ли й це́ркву ма́лу, і та́ким прикладом вірних повчав, навчивши́ дякувати тобі:

Ра́дуйся, за́повідей Госпо́діх вірний виконавцю;

Ра́дуйся, єва́нгельських істин полум'яний поборнику;

Ра́дуйся, чи́ну і уста́вів Святих Це́ркви піклувальнику;

Ра́дуйся, святоотцівських переда́нь та пристойни́х звичаїв храни́телю;

Ра́дуйся, прихильність і милосе́рддя показав;

Ра́дуйся, співстражда́нням і любо́в'ю втішаєш;

Ра́дуйся, священному́ченику Па́вле, землі Поліської дорогоцінна прикрасо!

Кондак 7

  Бажання єди́не мав ти́ бути па́стирем до́брим, його  саме мета вівці свої, коли отримав ти́ се́рцем поклик Христо́вий: «нива вже велика, а працівників саме мáло», проповідником богоно́сним явився ти́ не тільки сло́вом, але більше житієм; незло́бивістю своєю а́гнцю прорече́нному Іса́їєм наступником; тому ,що сподо́бився ти́ зі всіма без по́рока наслідувати А́гнцю Бо́жому співаючи Йому́: Алилу́йя!

Ікос 7

  Но́ве знаме́ння благовоління Бо́же дарува́лося тобі, коли досконала благода́ть Святого Ду́ха поста́вила тебе на стежину священства, я́к нелінивого служи́теля вівтаря́ Госпо́днього і му́дрого провідника душ пасо́мих, Кро́в'ю Христо́вою викупленних; тому зара́ди на по́двизі цим зустрічаємо тебе вітаннями ци́ми:

Ра́дуйся, правосла́в'я зoлoтослове́снuй вчи́телю;

Ра́дуйся, слів світу нетлінного провісти́телю;

Ра́дуйся, в справах трудів духо́вних наставнику дбайливий;

Ра́дуйся, щирого покая́ння звістителю старанний;

Ра́дуйся, від єресей, розко́лу та суєвір'я ста́до Христо́ве оберіга́в;

Ра́дуйся, у престо́ла Бо́жого моли́товним повірительством вірних охороняв;

Ра́дуйся, священному́ченику Па́вле, землі Поліської дорогоцінна прикрасо!

Кондак 8

  Мандрування земне плинне звершуючи, мав ти́, о́тче Па́вле, похваля́лося ім'я твоє; бо пресви́тером був ти́ о́бразом вірним сло́вом і житієм, любо́в'ю у Христі не́мочі людські зберігаючи та шлях правдивий до Небесного Єрусали́му вказуючи, де́ ж нині ся́єш сла́вою вічною та  з чинами а́нгельськими співа́єш Бо́гу похвальну пісню: Алилу́йя!

Ікос 8

  Всього́ себе́ віддав на служіння Бо́гу та бли́жнім, обидві за́повіді поєднавши, па́стирю невсипний від чи́стого джерела Єди́ної Святої Собо́рної і Апо́стольської Це́ркви наукою та моли́твою вруче́не тобі спадкоємство від вовкі огороджуючи, не побоя́вся злоби їх повсталої, але зодягнувшись в броню́ віри; всім бувши́ для всіх; моли́ся повсякчасно за спасіння й нас грішних, що виголошуємо тобі:

Ра́дуйся, хра́мів Бо́жих гожий умілець прикраси́телю;

Ра́дуйся, покутних грішників з Бо́гом примири́телю;

Ра́дуйся, ображених сильний захист;

Ра́дуйся, розпачливих благода́тна утіхо;

Ра́дуйся, в збентежені перебува́ючих заспокоюєш;

Ра́дуйся, нужденним ми́лостиню небідну подаєш;

Ра́дуйся, священному́ченику Па́вле, землі Поліської дорогоцінна прикрасо!

Кондак 9

  Всіля́ку та́ємницю душі людської  спостерігає  Госпо́дь, забажав показати тебе му́жа удосконале́ного, попусти́вши ворогу́ шукати́ спокуси́ти тебе, я́к золото в печі; коли день за день ліствицю непохитну чеснотами утверджував до небес ду́шу свою́, співаючи зміцняючому тебе Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 9

  Красномовних висловлювань сплетіння не вспромозі прослави́ти гідно силу та лагідність твою́, коли обмовникі лукаві, злодії  та хижакі, всієї наповнилися люті, на тебе постали; ти ж відкритим се́рцем взя́вши заклик Боже́ственної любові: «Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та й за Мною йде!  », То́му без вороття попрямував ти́, подвизаючи нас одностайно викликува́ти тобі:

Ра́дуйся, наклеп і зневагу з покорою дістав;

Ра́дуйся, ди́вну силу духа в засланні показа́в;

Ра́дуйся, побиття лю́те від звіроломних перетерпів;

Ра́дуйся, в муках полум'я від безбо́жників незламний;

Ра́дуйся, сто́впе терпіння, зло́бою людською непреступний;

Ра́дуйся, адама́нте віри, підступи диявольські посороми́в;

Ра́дуйся, священному́ченику Па́вле, землі Поліської дорогоцінна прикрасо!

Кондак 10

  Спасіння шукав я́к бісеру коштовного, в смире́ннорозсудливості му́жній всього́ се́бе в ру́кі Вседержи́теля віддавшись, коли  вийшов на тебе вирок сме́ртний, в бо́лісті се́рця те́пло молився, співрича́сником яви́вся ти́ Силам Небе́сним, викликуючи з ни́ми спаса́ючому тебе Бо́гові: Алилу́йя!

Ікос 10

  Стіною нездоланною, від давнього ворога́, мав в безсумнівній надії і полумяній любові до Го́спода, проміжок  житія́ мученицькі завершив ти́; щоб не захований бу́в світи́льник чеснот твоїх, але щоб світив всім, то́му зара́ди невтомно взиваємо тобі похвала́ми ци́ми:

Ра́дуйся, Христу́ співрозп'ястися за лю́дей вседу́шно забажав;

Ра́дуйся, кро́в'ю му́ченицькою в свідчення віри забагрянився;

Ра́дуйся, терпінням своїм гони́телів Це́ркви посороми́в;

Ра́дуйся, всепоглинаючу насолоду небе́сну скуштував;

Ра́дуйся, бісере цінний, в надрах земних Го́сподом найдений;

Ра́дуйся, в Ца́рстві Небе́сному в ри́зу нетлінну Ду́хом Святим зодягнений;

Ра́дуйся, священному́ченику Па́вле, землі Поліської дорогоцінна прикрасо!

Кондак 11

  Спів всерозрадний приніс ти́ Бо́гові, коли побачив ти́ пишноти нетлінні та благода́ті незбагнену си́лу отримавши́, споглядаючи від дня відходу твого́ і до нині Царя́ Небе́сного, Його́ ж славосло́вятт во́їни а́нгельські та святих собо́ри, викликуючи Творцю своєму : Алилу́йя!

Ікос 11

  Світлосяйної благода́ті носієм яви́в тебе Госпо́дь у часі на́шому, знайденням дорогоцінних моще́й твоїх і з ни́ми нетлінного Єва́нгелія, якому ж відданим служи́телем був ти́; і прославле́нням в хорі новому́чеників ве́ликої ра́дості нас сповнив, тож па́м'ятаючі очевидність відважностей твоїх, моління саме такі прино́сим тобі:

Ра́дуйся, непохитного Правосла́в'я основа;

Ра́дуйся, верши́но добропереможна в по́двигах наслідування;

Ра́дуйся, сіль землі від тліну гріха́ зберігаючий;

Ра́дуйся, лоза виногра́дна Христо́ва, вино́м новозавітньої благода́ті напоючій;

Ра́дуйся, за світ невсипущий моли́товнику;

Ра́дуйся, ієреям в трудах вірний сподви́жнику;

Ра́дуйся, священному́ченику Па́вле, землі Поліської дорогоцінна прикрасо!

Кондак 12

  Благода́ть лікувальну подає всеще́дрий Бог від Своїх невичерпних скарбів; адже благода́тна поміч щедро почерпа́ємо від чесних моще́й твоїх. Сповідуючи ве́ликк твою перед Бо́гом сміливість, мо́лимо тебе, сподо́би й нас в Ца́рстві Небе́сному разом з тобо́ю співати дароподавцю Бо́гу. Алилу́йя!

Ікос 12

  Оспівуємо сла́вну і непоборну стійкість твою у вірі, ублажа́ємо тебе, священному́ченику Па́вле, на тобі адже збулося сло́во Апо́стола: «  кого Він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив>>бачачи, я́к вибра́ну  пососу́дину Бо́жої благода́ті, вчини́в через тебе Госпо́дь сла́вні дива;нині ж стоя́чи в хра́мі і вшановуючі па́м'ять твою́, з благоговінням сповідуємо тебе:

Ра́дуйся, міста Жито́мира преве́лика оздоба;

Ра́дуйся, вітчизни на́шої непохитна огорожа;

Ра́дуйся, ка́меню віри у Христа́ нерозсічений;

Ра́дуйся, небожи́телю, Трисо́нячного сяянням Святої Тро́йці опромінений;

Ра́дуйся, бо му́ченичеська кончи́на твоя́ яви́лася вірним настановою;

Ра́дуйся, бо мо́щі твої сутність, чистоти небе́сного аромату;

Ра́дуйся, священному́ченику Па́вле, землі Поліської дорогоцінна прикрасо!

Кондак 13

  О́ пресла́вний о́тче наш, священному́ченику Па́вле, прийми́ ма́ле це́ моління, і твоєю сміливістю перед Бо́гом повірительством ублагай дарува́ти мир Це́ркві Святій і помкшканю на́шому. Напра́ви нас в прийдешньому житті наполегливо прямувати стежками во́лі Бо́жої, і у вічнному житті наслідниками бути Ца́рства Христо́вого, оспівуючи вку́пі з тобо́ю Спаси́телеві на́шому похвальну пісню: Алилу́йя!

Молитва

О, святий уго́днику Бо́жий, священному́ченику Па́вле! По́двигом гожим подвиза́вся ти́ на землі. Отже зара́ди  отримавши́ на небесах віне́ць пра́вди, який уготовлює Госпо́дь усім лю́блячим Його́. Ми ж вшановуючи святу́ па́м'ять твою́, ра́дуємося  терпінню і смире́нню твоєму. Ти ,що предстоїш у престо́ла Бо́жого, прийми́ моління на́ша і до Всеми́лосердного Бо́га принеси, щоб прости́в нам всіля́кий прогріх, і поможи́ нам перетерпіти всі спокуси і обмови диявольські без нарікання, щоб визволилися від скорбот, болістей, бід та нещасть і будь-якого зла, благоче́сно і пра́ведно проживши в нинішьому віці і сподо́билися заступництвом твоїм, хоча  й недосто́йні ми є, бачити блага на землі живих, сла́вимо Єди́ного у святих своїх Бо́га, Отця і Сина і Святого Ду́ха на віки віків. Амінь.

Переклад здійснив з церковно-слов'янської мови — Високопреосвященніший Архієпископ Житомирський і Поліський ВОЛОДИМИР


Церковний календар