Житомирсько-Поліська Єпархія

Українська Православна Церква (ПЦУ)

Офіційний
сайт

Акафіст святій мучениці Юлії Карфагенській

Переклад здійснив з церковно-слов'янської мови — Високопреосвященніший Архієпископ Житомирський і Поліський ВОЛОДИМИР

Тропар, глас 4

  Агниця Твоя, Ісусе, Юліє, взиває гучним голосом: «Тебе, Жениху мій, люблю і, Тебе шукаючи, страждаю, і співрозпинаюся, і співпогребаюся в хрещенні Твоїм, і страждаю Тебе ради, щоб царювати з Тобою, і вмираю за Тебе, щоб жити з Тобою; прийми ж мене, як жертву непорочну, що з любов’ю принесла себе в жертву Тобі». її молитвами як Милостивий спаси душі наші.

Кондак, глас 2

  Храм твій всечесний як лікі душевні знашовши, всі вірні велемовно виголошують тобі: діво мученице Юліє великоіменита, Христа Бога моли безперестанно за всіх нас.

 Конда́к 1.

Вибрана сповідниця Христо́ва, свята́ му́ченице Юліє, похва́льні співи прино́симо тобі, чистоту́ житія́ твого дівственного і чесні страджа́ння твої прославляючі; ти ж бо, маючи сміливість до Го́спода, бу́дь перед Ни́м те́плою моли́товницею за душі на́ші, тож взиваємо тобі:

Ра́дуйся, свята́ Юліє, невісто Христо́ва пресла́вна!

Ікос 1.

А́нгелом Небе́сним ще́ на землі уподібнилася ти́, Юліє всесла́вна, в палаючій до Творця любові перебува́ючі та в а́нгельській чистоті себе́ берігши. Ми ж, бачачи добро́ту душі твоєї, що  зара́ди Небе́сних палаців Владика сподо́бив тебе, оспівуємо тобі таке:

Ра́дуйся, блаже́нна Христо́ва послідовнице.

Ра́дуйся, віри християнської безбоязна проповіднице.

Ра́дуйся, батьків боголюби́вих благоче́стя отримавша.

Ра́дуйся, Боже́ственне Писа́ння й за́повіді Госпо́дні полюби́вша.

Ра́дуйся, бо прийняла Ду́ха Святого, з дитинства ідолослужіння відки́нувши.

Ра́дуйся, бо земного обру́чника більше Небе́сного зна́ти не забажала ти́.

Ра́дуйся, свята́ Юліє, невісто Христо́ва пресла́вна!

Конда́к 2.

Бачив нечести́вий твій господар ангелоподібне житіє твоє, адже  ні обле́сливість, а ні покарання, а ні погрози не змогли до ідолослужінню схили́ти тебе, тому зара́ди бо святою тебе вшановуємо, Юліє всехва́льна; ти ,що благода́ттю Спа́сителевою, я́к броне́ю, зміцнена і захищена, невпинно співала ти́ Бо́гові: Алилу́йя!

Ікос 2.

Розумом, звище просвітленим, любо́в до світу і всього, що в світі, відкинула ти́, непоро́чна отрокови́це, і всією душе́ю своєю Ісу́са Христа́ возлюби́ла, навіть до сме́рті му́ченицькі Йому́ послужи́ла ти́, серед невірних істинного Бо́га проповідуючи. Тому зара́ди, такій твоїй розсудливості дивуючись, промовляємо:

Ра́дуйся, в моли́тві і пості безпереста́нно перебувала.

Ра́дуйся, від пристрасте́й, адже щито́м, цнотливістю себе́ огороджувала.

Ра́дуйся, бо ско́рботи великі за ім'я Госпо́дне отримала ти́.

Ра́дуйся, бо співрозіп'я́тися Христу́ вседу́шно зажадала ти́.

Ра́дуйся, у вертогра́ді Небе́сному завжди квітуча.

Ра́дуйся, бо лілею, ароматами чеснот духмянієш.

Ра́дуйся, свята́ Юліє, невісто Христо́ва пресла́вна!

Конда́к 3.

Си́лою Бо́жою звище опоя́сана, доброславна діво, не́міч жіночої природи відкинула ти́, в броню́ сповідництва Христо́вого зодягнулася; за невіруючих саме у Христі Ісу́сі сльози пролива́ла ти́, як за неспроможних наслідувати жи́ття вічного і в помешканнях ра́йських співати Йому́: Алилу́йя!

Ікос 3.

Маючи сильну надію тільки на єди́ного Бо́га, непошкодженою перебувала, мучителів пихатість перемогла ти́, му́ченице багатострада́льна, й віне́ць перемоги від Вседержи́теля оримавши́. Отже, сміливство  в жіночому тілі душі розсудливість носила, з подивом си́лі ду́ха твого́ і розчуле́нно співаємо тобі:

Ра́дуйся, бо за віру правдиву з ідолопоклонниками сильно докоряла ти́.

Ра́дуйся, бо зара́ди Го́спода Ісу́са багато постражда́ла ти́.

Ра́дуйся, бо застраши́ти тебе муче́никі лю́то старалися від Христа́ тебе не відвернули.

Ра́дуйся, бо ні ра́ни, ні покарання від любові Його́ відлучи́ти тебе не змогли.

Ра́дуйся, терпінням твоїм підступи ворожі перемігши.

Ра́дуйся, за сповідання віри жи́ття своє не пошкодувала.

Ра́дуйся, свята́ Юліє, невісто Христо́ва пресла́вна!

Конда́к 4.

Бу́ря злоби катувальників напала на тебе, незло́биву голубку, але не похитнула кріпості душі твоєї: що заснова́но було на тве́рдому віри Христо́вого ка́меню, на нім саме ти незрушно стоячи, співа́ла ти́ Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 4.

Маючи завжди перед очами своїми Го́спода, поста́ла ти́ на судилищі му́жньо, і ворога́ терпінням своїм перемігши́, всехва́льна Юліє. Отже, згадуючи чесні твої стражда́ння, з розчуленням взиваємо тобі:

Ра́дуйся, наказу нечести́вого му́жньо відкинула.

Ра́дуйся, болістями різновидними не зажахалася, А́нгелів дивуючи.

Ра́дуйся, по щокам девочим неща́дно бита.

Ра́дуйся, за волосся катами скубана і волочена.

Ра́дуйся, бо зара́ди любові до Христа лю́ті му́ки му́жньо перенесла ти́.

Ра́дуйся, бо стражда́ння за Його́ невимовно ра́дували тебе.

Ра́дуйся, свята Юліє, невісто Христо́ва пресла́вна!

Конда́к 5.

Богопровідній зірці уподібнилася ти́, прему́дра діво, коли на хресті поганами розіп'ята, веселилася, славосло́влячи Спаси́теля світу, за рід людський на Хресті в же́ртву Себе́ принісшого; отже сьогодні Тому́ ж саме Го́сподеві постаєш, невпинно заспівуючи а́нгельську пісню: Алилу́йя!

Ікос 5.

Бачили лю́ди пресла́вне диво, при відхо́ді святої душі твоєї, що з ву́ст твоїх голубка біла до Неба взлетіла, здивувавши дуже; мучи́телі ж , узрівши А́нгелів коло неживого тіла твого́, тікали, бо стра́х  ве́ликий напав на них. Ми,що твою відважну му́жність згадуємо, волаємо тобі:

Ра́дуйся, Спаси́телю світу, на Хресті ви́сячому, співстраждаюча.

Ра́дуйся, хре́сним стражда́нням Його́ співрича́сницею стала.

Ра́дуйся, в стражда́ннях своїх благода́тну по́міч від Христа́ Бо́га отримала.

Ра́дуйся, від кровопролитності своєї світлу ри́зу спасіння собі виткала.

Ра́дуйся, бо невірних світлом віри ева́нгельської просвіти́ла ти́.

Ра́дуйся, бо любо́в'ю своєю до Христа А́нгельське блаженство  звесели́ла ти́.

Ра́дуйся, свята́ Юліє, невісто Христо́ва пресла́вна!

Конда́к 6.

Проповідницею чуде́с й сла́ви Бо́жої яви́лася ти́, ла́стівко доброзвучна, інокам оби́телі неподалік, А́нгелами Госпо́дніми про му́ченицьку кончи́ну твою звістившим. Вони́ ж, взяли святе тіло твоє, похоронили її у хра́мі, співаючі Бо́гові: Алилу́йя!

Ікос 6.

Засяяла ти́, я́к промениста зірка, і Боже́ственною благода́ттю відігна́вши багатобожжя пітьму́, смире́нна а́гнице, що просвітила багато лю́ду, які бачили дива́ Бо́жі та сцілення багатьох, від моще́й твоїх щедро відбуваються. Просвіти́ вже й на́с, потемнілих мрякою гріхо́вною, та світлом невечірнім осяй тебе сла́влячих і співаючих саме таке:

Ра́дуйся, Го́спода Ісу́са стражда́нями і чудесами просла́вила.

Ра́дуйся, великі тортури за ім'я Його́ перетерпіла.

Ра́дуйся, віри правдивої безстрашна проповіднице.

Ра́дуйся, неду́гів людських ми́лостива ціли́телько.

Ра́дуйся, вінце́м сповідницьким від Бо́га прикрашена.

Ра́дуйся,як ма́слина, в домі Бо́жому посаджена.

Ра́дуйся, свята Юліє, невісто Христо́ва пресла́вна!

Конда́к 7.

Жадав Владика й Госпо́дь Сла́ви яви́ти тебе, вірну рабу́ Свою́, я́к світи́льником, що в пітьмі світить та світлом Небе́сним усіх просвітлює, покликав тебе на по́двиг страдальний, щоб бачили му́жність і міцну віру твою́ пока́ялися в заблудженнях своїх та разом з вибра́ними щоб заспівали Йому́: Алилу́йя!

Ікос 7.

Нове життя, вічне, отримала ти́, богопреславна діво, коли хре́сною смертю від тіла закінчилась багатострадальність твоя, в світлицю Небе́сного Жениха́ війшла́ ти́, Його́ ж не припиняй благати за нас, грішних, що любо́в'ю стражда́ння твої вшановують та промовляють:

Ра́дуйся, добропереможна страстоте́рпице, сме́рті теле́сної не побоялася.

Ра́дуйся, до́блесна му́ченице, в стражда́ннях, я́к золото в печі, очищене.

Ра́дуйся, милозвучна сопілко, си́лу Бо́жу перед нечести́вими проповідувавша.

Ра́дуйся, богому́драя діво, до правдивої віри багатьох заблу́каних лю́дей привівша.

Ра́дуйся, ароматна сми́рно, рани Го́спода твого́ на тілі своєму носи́ла.

Ра́дуйся, страда́льнице Христо́ва, му́ченицький хор на Небесах звесели́ла.

Ра́дуйся, свята Юліє, невісто Христо́ва пресла́вна!

Конда́к 8.

Незвичні й стра́шні стражда́ння святої му́чениці бачили, вірні дивувалися, як юна отрокови́ця в ю́нацтві тілесному саме так му́жньо за Христа́ терпи́ть му́ки, щоб і ми, наповнилися розчулення, вдячно заволали Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 8.

 Ве́сь Найсолодший Ісу́се приємний, ве́сь бажаний тобі був, страстоте́рпице всехва́льна, Його́ бо зара́ди гіркі му́ки і тя́жкі стражда́ння навіть до му́ченицької смерті ра́дісно терпіла ти́. Отже й по сме́рті дорогоцінне тіло твоє Бо́жою ласкою нетлінне збереглося, що виточує щедро дива з вірою до заступництва твого удається і моли́товно тобі виголошує:

Ра́дуйся, бо стражда́нням своїм Це́ркву Христо́ву оздобила ти́.

Ра́дуйся, бо сціле́нь незбіднілим джерелом яви́лася ти́.

Ра́дуйся, нетлінням моще́й своїх сла́вно від Бо́га звеличена.

Ра́дуйся, в сонмі дів на Небі просла́влена.

Ра́дуйся, лоза багатоплідна, благода́тними да́рами вірних живиш.

Ра́дуйся, кади́льнице золота, я́к ладан запашний, моли́тви твої за нас до Бо́га приносиш

Ра́дуйся, свята Юліє, невісто Христо́ва пресла́вна!

Конда́к 9.

 Усі А́нгели і святих хори ра́дісно тебе зустріли, всехва́льна, коли у ворота Ца́рства Небе́сного війшла́ ти́, що його перемоги віне́ць з руки́ Христа́ Життєпода́вця отримала. Віднині й на́м, недосто́йним, насліддя вічне зі святими випроси, щоб змогли разом з тобо́ю виспівувати Бо́гові в Ца́рстві Його́: Алилу́йя!

Ікос 9.

 Оратори багатослівні не взмозі з гідністю прослави́ти чесноти та стражда́ння твої, преди́вна діво, наскільки благода́ттю Бо́жою перемогла ти́ давнього споконвічного ворога і посоромивши́ ідольську оману, безліч ду́ш до Христа привівши. Отже, ублажа́ючи му́ченицьку кончи́ну твою́, співаємо з утіхою саме так:

Ра́дуйся, в приклад християнським дівам звище представлена.

Ра́дуйся, святу цнотливість й чистоту́ дівства до́бре зберегла.

Ра́дуйся, правдиве богошанування а́ж до сме́рті полюби́ла.

Ра́дуйся, я́к світи́льник золотоошатний між му́ченицями просяяла.

Ра́дуйся, Боже́ственним вогне́м серця на́ші запалюєш.

Ра́дуйся, в Небе́сному винограднику  невимновною ра́дістю насолоджуєшся.

Ра́дуйся, свята́ Юліє, невісто Христо́ва пресла́вна!

Конда́к 10.

 Спасти́ся всім бажаючим посприяй моли́твами твоїми перед Го́сподом, му́ченице свята́, та випроси́ розріше́ння гріхів шонуючим чесні стражда́ння твої, щоб взивати з тобо́ю: Алилу́йя!

Ікос 10.

 Муром моли́тов твоїх від всіля́кої спокуси на́с огороди́, сповіднице Христо́ва, й шляхом пра́вильним в Ца́рство Небе́сне настав, тому ,що далася тобі благода́ть моли́тися за лю́дей правосла́вних перед Престо́лом Го́спода Вседержи́теля. Ми ж, згадуючі по́двиги та стражда́ння твої, ублажа́ємо тебе так:

Ра́дуйся, му́чеників веселість і дівственників сла́во.

Ра́дуйся, вірним християнам кріпке заступництво.

Ра́дуйся, від небесних вершин до земноро́дних ласкаво схиляєшся.

Ра́дуйся, всім трударям по́міч неви́димо подаєш.

Ра́дуйся, в благи́х проханнях на́ши швидко виконуєш.

Ра́дуйся, в неду́гах стра́жденних благода́тно навідуєш.

Ра́дуйся, свята Юліє, невісто Христо́ва пресла́вна!

Конда́к 11.

 Спів всерозрадний прино́симо тобі, гідна похвали Юліє, прославля́ючі твої за Христа́ стражда́ння, та мо́лимо тебе: випроси у Ми́лосердного Го́спода всім на́м здоров'є, довголіття та на ворогів перемогу та подолання, а найбільше – гріхів прощення і ду́ш спасіння, щоб співати Йому́ по віки: Алилу́йя!

Ікос 11.

 Світлими променями чуде́с не мерехтиш  сяючі, Юліє благочестива,що просвітлюєш серця вірних, сцілюючи неду́жих, утіша́ючі нещасних та моля́чись за всіх прибігаючих до тебе́ з любо́в'ю і виголошуючих тобі та́ке:

Ра́дуйся, за спасіння грішних старанна клопітнице.

Ра́дуйся, дівам й жонам християнським ми́лостива помічнице.

Ра́дуйся, вірних ча́д Це́ркви Правосла́вної духо́вна насолода.

Ра́дуйся, в смутках і стражда́ннях повсякчасна утіхо.

Ра́дуйся, неду́гі тіле́сні й душе́вні швидко сціля́єш.

Ра́дуйся, прямуючим шляхом Христо́вих за́повідей зміцнюєш.

Ра́дуйся, свята Юліє, невісто Христо́ва пресла́вна!

Конда́к 12.

 Благода́ть Госпо́дня моли́твами твоїми, свята́ му́ченице Юліє, дарува́лася джерелу цілительної води,що з ка́меня виточувалось; цього́ зара́ди і хра́мові в ім'я твоє збудува́тися на місці хре́сних стражда́нь твоїх зблаговолив Бо́г. Отже, й на́с,що па́м'ять твою́ світло святкуємо, благода́ттю напо́вни моли́твами твоїми, щоб заспівати вку́пі з тобо́ю чуде́с Пода́телю Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 12.

Прославляючи Бо́га, ди́вного у святих Своїх, ублажа́ємо тебе, страстоте́рпице Христо́ва, шануючи стражда́ння твої, сла́вимо довготерпіння й неперемону му́жність, хва́лимо му́ченицьку кончи́ну і мо́лимо тебе: розпростри з Небес допо́могу свою́ й на на́с, волаю́чих тобі саме  так:

Ра́дуйся, ча́ше дарів Бо́жих прещедра.

Ра́дуйся, скарбнице сціле́нь незбідніла.

Ра́дуйся, ра́дості незкінченної і сла́ви вічної клопітнице.

Ра́дуйся, бла́г Небе́сних пода́телько.

Ра́дуйся, тіле́с на́ших здоров'є та ду́ш спасіння.

Ра́дуйся, вірним християнам сильне заступництво.

Ра́дуйся, свята́ Юліє, невісто Христо́ва пресла́вна!

Конда́к 13.

  О пресла́вна і всехва́льна му́ченице Юліє! Прийми́ ми́лостиво від на́с мале моління це́ і не переставай моли́тися за нас до Го́спода, щоб визволив на́с від ворогів ви́димих і неви́димих і твоїм богоприємним клопотанням сподо́бив на́с Ца́рства Небе́сного, і де вку́пі з тобо́ю і всіми святими сподо́бимося співа́ти Йому́ переможну пісню: Алилу́йя!

Моли́тва.

 О свята́ діво й му́ченице Юліє, правдива невісто Христо́ва! До тебе́, я́к безсумнівної перед Го́сподом повірителькі на́шої старанно прибіга́ємо та в розраді серде́ць на́ших мо́лимося: поставшій у Престо́ла Пресвятої Тро́йці і втішаючись невимовного блаже́нства Небе́сного, споглянь віднині ласкаво на на́с,що  приносять тобі похвальний спів це́й, і випроси у Преблагого Го́спода дарува́ти на́м душе́вне і тіле́сне здоров'є, в благоче́сті християнському досягнення, в житті тимчасовому доцільне та сприятливе і все що для спасіння потрібне, щоб ми́рно і благоче́стиво пожи́ли, сподо́билися благу кончи́ну християнську добути і Ца́рство Небе́сне наслідувати, сла́влячи ди́вного у святих Своїх Бо́га, Отця і Сина і Святого Ду́ха, на віки віків. Амінь.

Переклад здійснив з церковно-слов'янської мови — Високопреосвященніший Архієпископ Житомирський і Поліський ВОЛОДИМИР


Церковний календар