Житомирсько-Поліська Єпархія

Українська Православна Церква (ПЦУ)

Офіційний
сайт

Акафіст до Пресвятої Богородиці на честь Її чудотворної ікони ПодІльська (Барсько-Житомирська)

 

Тропар, глас4

  Сьогодні благовірні лю́ди світло ра́дуються, припа́даючи перед чудотво́рним о́бразом Пресвятої Владичиці, цілуючи його́ зі слізьми та розчулено промовляючі: покрий нас чесним Твоїм омофо́ром, Ма́ти Бо́жа, і визволи нас від всіля́кого зла, бо іко́на Твоя́ Подільска чудесами багатьма просла́вилась, до неї  ж з вірою прибігаючі отримують неду́гів сціле́ння.

Інший тропар, глас3

   Свяще́нна й Непоро́чна Влади́чице Всеспівана, прийми́ моли́тви на́ші, і допоможи́ рабам Твоїм, прибіга́ючим до святої іко́ни Твоєї Подільської, що в місті Жито́мирі дивноявле́нна, та лю́д Твій́ благода́тним покро́вом осіняєш.

Кондак, глас 6

  Не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії, окрім Тебе, пречиста Діво. Ти нам допоможи, на Тебе надіємось і Тобою хвалимося, бо ми Твої раби, хай не посоромимося.

  

Величання

  Велича́ємо Тебе, / Пресвята́ Ді́во, / Богообра́на Отрокови́це / і шануємо о́браз Твій святи́й, / ни́м же виточуються сціле́ння / всім з вірою прибігаючим.

Кондак
1

  Могутній Воєво́ді, засту́пниці на́шій Богоро́диці,що осіни́ла  богоспасенне місто Жито́мир явле́нням дивної іко́ни  Твоєї́ ,що на Подо́лі, Тобі́ Всеми́лостивій Влади́чиці, похвальний спів  прино́симо Тобі раби́ Твої́; Ти , що маєш Держа́ву непереможну, збережи́ й спаси́ вдячних Тобі волаючих: 

Ра́дуйся Пречи́ста,що  від іко́ни Твоєї́ Поді́льської ми́лості виточуєш!

Ікос 1

   Ангелів Цари́це і пра́во сла́влячих Бо́га Влади́чице, Пречи́ста Діво Богоро́дице, сподо́би нас вознес́ти Тобі наспіви, хвали́ та подяки за вели́кі і превеликі ласки виточувані ро́ду християнському та ра́дісно заспівати Тобі:

Ра́дуйся, пророцьких слів Печа́ть Одухотворенна; ра́дуйся, батьків благочести́вих Дочка Благослове́нна.

Ра́дуйся, в Святеє Святи́х ди́вно увійшовша; радуйся, цим а́нгелів здивувала.

Ра́дуйся, Благу́ Вістку смире́нно отримала; ра́дуйся, різдво́ та дівство дивно поєднала.

Ра́дуйся, Бо́га плоттю породила; ра́дуйся, поклоніння волхві́в Богомладе́нцю спостерігала.

Ра́дуйся Пречи́ста,що від іко́ни Твоєї Подільскої ми́лості виточуєш!

Кондак 2

  Бачила Пречи́ста Влади́чице, не́мочі та хвороби на́ші, благозво́лила прояви́ти ми́лість Свою́, утішаючи і сцілюючи кожного  за необхідністю його́, щоб ні хто від Тебе́ невті́шним відійшов. І ми, подячно ди́вну Засту́пницю, те́пло за Тебе́ Бо́гу взиваємо: Алилуйя!

Ікос 2

  Зрозуміти стараємося таємницю Твого́ за нас піклування удаємося, о Богома́ти, до Тебе́. Ти саме, як блага́ наста́внице, навчи́ нас розуміти во́лю Твою́ святу́ щоб виголошувати Тобі ра́дісно:

Ра́дуйся, Симео́нові висловлювання в се́рці зберігала; ра́дуйся, проро́чиці А́нні благослове́ння отримала.

Ра́дуйся, О́трока Ісу́са в хра́мі знайшла; ра́дуйся, в Ка́ні Галілейській про чу́до Христа́ ублагала.

Ра́дуйся, хре́сну дорогу Сина Свого́ слізь́ми зроси́вша; ра́дуйся, стражда́ння Його́ се́рцем розділи́вша.

Ра́дуйся, Воскресінням Христо́вим ди́вно обра́дувана; ра́дуйся, Вознесінням Госпо́днім світло осіненна.

Ра́дуйся Пречи́ста, що від іко́ни Твоєї́ Поді́льскої ми́лості виточуєш!

Кондак 3

  Си́лою благода́ті від іко́ни Твоєї́ Подільскої,що виходить Влади́чице Всеспівана, лю́то стра́жденну рабу Бо́жу Надію уздорови́ла Ти́. Вона́ ж, після сповіді й причастя Тіла та Кро́ві Сина Твого́,  споглянула на диво с́яяння іко́ни Твоєї́, здорова стала і заспівла́ Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 3

  Маючи любо́в ве́лику і милосе́рдя невимовне до лю́ду землі́ Волинської, ру́ку по́мочі їм розпростерла. Ми ж з тре́петом споглядаючи на святу́ іко́ну Твою́, мо́лячись Тобі  старанно, наверни́ нас від злоби на́шої та навчи́ нас в смире́нні і покірності ду́ха промовляти Тобі́:

Ра́дуйся, хмарина всесвітла; ра́дуйся, свічнику всезолоти́й.

Ра́дуйся, посудино цінна, в ній саме манна нетлінна; ра́дуйся, же́зле Ааро́нів в нім саме чу́до благослове́нне.

Ра́дуйся, Купино́ Неопали́ма; ра́дуйся, Горо́ Всесвята́.

Ра́дуйся, боже́ственная Трапе́зо; ра́дуйся, Ра́досте всіх ра́достей.

Ра́дуйся Пречи́ста,що від іко́ни Твоєї́ Подо́льської ми́лості виточуєш!

Кондак 4

Бу́рю внутрішню мали в роздумах сумнівних, правосла́вні лю́ди, що в місті Жито́мирі, затремтіли, спостерігаючи від безбо́жників храм Твій осквернений, і ско́рботою опановані, щоб не знеславлена була свята́ іко́на Твоя́, в собо́р неї принесли. Бачачи ж і та́м благода́тну по́міч від неї виточуючу, виголосили у веселощах: Алилу́йя!

Ікос 4

  Всіх перебуваючих на висоті, але й земних не відступивши благозво́лила Ти́, Богома́ти, я́к колись місту Ба́ру на Подільщині чудотво́рну іко́ну дарувала*, та́к місто й Жито́мир в пристойності дорогоцінно́го о́бразу Твого́ благослови́ла Ти́. На нього́ ж споглядаємо, з розчуленням викликуємо:

Ра́дуйся, світлими промянями чудотво́рних іко́н всю зе́млю Ру́ську осяяла; ра́дуйся, дари сціле́нь та ласк від них виточила.

Ра́дуйся, благода́ть іко́ні Твї́й на Подільщині ,що в місті Ба́рі знахидилась дарувала; ра́дуйся, і спи́сок її́ в місті Жито́мирі на Подо́лі просла́вила.

Ра́дуйся, в ситуаціях перебуваючим швидку поміч да́руєш; ра́дуйся, безнадійним надію повертаєш.

Ра́дуйся, в дні переслідувань правосла́вний лю́д утішила; ра́дуйся, і противитися проти́ розко́лів нас укріплюєш.

Ра́дуйся Пречи́ста, що від  іко́ни Твоєї́ Поі́льської ми́лості  виточуєш!

Кондак 5

   Як богопровідну зірку́, узрі́вши чудотво́рну і багатоцілющу іко́ну Твою́ на Подо́лі ди́вно просяя́вшу, христоімениті лю́ди прославля́ють Тебе і Тобо́ю Сина Твого́, Йому́ ж співаємо: Алилу́йя!

Ікос 5

  Ви́дівши цілющий святий о́браз Твій, на ньому ж си́ла й благода́ть Твоя́, я́к невичерпне мо́ре, вірним на вся́ке прохання в достатності, недужий Іоа́нн в злостражданні тіле́сному лікарями земни́ми залишений, до Тебе́ молився, швидке сцілення отримав і вдячно заволав́:

Ра́дуйся, а́нгельский розуме; ра́дуйся, во́гняний престо́ле.

Ра́дуйся, запашне кади́ло; ра́дуйся, боготка́нна багрянице.

Ра́дуйся, правовірних огородже́ння; ра́дуйся, покро́в наш і спасіння.

Ра́дуйся, грі́шників очищення; ра́дуйся, пра́ведникам підмого.

Ра́дуйся Пречи́ста, що від іко́ни Твоєї Подільської ми́лості виточуєш!

Кондак 6

  Як свіча́ незгаси́ма ся́еш світу, Владичице, і матерям, я́к Ма́ти Бо́га на́шого, швидка помічнице являючись, колись перед чудотво́рним о́бразом Твої́м три свічки́ поста́вити звелівша́, і та́к віднялася слі́пота тіле́сна в дитя́ти, відкрилися о́чі серде́чні співаючим Сину Твоєму́ й Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 6

  Засявши благода́ттю невимовною від цілющої іко́ни Твоєї, о Богома́ти, христолюби́вим лю́дям подаєш сцілення. Ми ,що  побачивш велич чуде́с Твої́х з тре́петом і любо́в'ю виголошує́мо Тобі:

Ра́дуйся, тих хто шанує Твою́ іко́ну блага́ клопітнице; ра́дуйся, тих хто молиться перед нею вірна заступнице.

Ра́дуйся, іко́ною Твоєю від згубних бід місто наше огороджуєш; ра́дуйся, милосе́рдя две́рі нам відкриваєш.

Ра́дуйся, розко́лів та єресей викорінення; ра́дуйся, хра́мів і собо́рів правосла́вних нездоланна огорожа.

Ра́дуйся, архієреїв і пресви́терів повсякчасна помічнице; ра́дуйся, землі Поліської пресла́вна засту́пнице.

Ра́дуйся Пречи́ста, що від іко́ни Твоєї Подільської ми́лості виточуєш!

Кондак 7

  Забажав довготерпели́вий Всеви́дець Госпо́дь яви́ти бе́зодню Свого́ людинолюбства, обрав Тебе́, Діво Пречи́ста, Ма́тір'ю Собі, й нам дарував в покро́в та захист; щоб стала ти́хим приста́новищем вся́кій душі́ християнській. Ми ж, дивуючись невимовному за нас піклува́нню, викликуємо Сину Твоєму́: Алилуйя!

Ікос 7

  Ди́вні і пресла́вні чудеса́ Твої́, Пренепоро́чна Владичице, ще́дро проливаєш: Це́ркву бережеш, міста і села благословляєш, ду́ші ві́рних освячуєш. Смире́нно про́симо, бу́дь ми́лостива і до нас направляючи стежини спаси́тельних за́повідей Сина Твого́, щоб не таїти Твоїх благодія́нь, подячно промовляти Тобі так:

Ра́дуйся, віри берегине, в Правосла́в'ї Русь утверджуєш; ра́дуйся, світу Влади́чице, назад підступи лю́тих ворогі́в повертаєш.

Ра́дуйся, неба й землі́ Цари́це в по́двигах вірних зміцнюєш; ра́дуйся, Покро́ве Небе́сний, від стріл злих напряму огороджуєш.

Ра́дуйся, дочко Дави́дова, глибини покая́ння відчиняєш; ра́дуйся, Ма́ти Христо́ва на висо́ти богопізнаня піднімаєш.

Ра́дуйся, му́дрості скарбе, духо́вні бла́га надсилаєш; ра́дуйся, непоро́чності Вінче, до чистоти і свя́тості закликаєш.

Ра́дуйся Пречи́ста, що від іко́ни Твоєї́ Подільської ми́лості виточуєш!

Кондак 8

  Ди́вно являєш діла́ Твої́, Богора́дувана Владичице, і бога́ту по́міч всім з вірою, надією та любо́в'ю вку́пі з покая́нням до Пресвятому Тілу й Кро́ві Сина Твого́ й Бо́га на́шого приступа́ємо; Йому́ саме співаємо: Алилу́йя!

Ікос 8

  Весь рід християнський, Пречи́ста Богоро́дице, по всій вселе́нній Тебе́ прославляє. Ти А́нгелів Володарко́, ченців засту́пнице, миря́н помічнице, і всім у Бо́зі на́ша надіє. Тому́ зара́ди співаємо Тобі:

Ра́дуйся, во́здух та во́ди очищуєш; ра́дуйся, усім корисне улаштовуєш.

Ра́дуйся, від голоду, мо́ру та рани визволителька; ра́дуйся, милосе́рдя приємне виточуєш.

Ра́дуйся, врагів та супро́тивників прогони́телько; ра́дуйся, правосла́вних царств прему́дра будівнича.

Ра́дуйся, воїнства правосла́вного неви́дима покрови́телько; ра́дуйся, свяще́нства новозавітнього до Бо́га клопі́тнице.

Ра́дуйся Пречи́ста, що від іко́ни Твоєї́ Поді́льської ми́лості виточуєш!

Кондак 9

  Все єство́ а́нгельське величає Тебе, Ма́ти Бо́га Вишнього, і ро́ди людські ублажають Тебе, Маріє Богоневісна. Ми ж дивуючись вели́чності Твоїй́, Пресвята́я, що Бо́га вмісти́ла Невмісти́мого і народила Спа́сителя душа́м на́шим. Сла́вимо і поклоняємося Творцю́, да́вшому нам Засту́пницю старанну, і співаємо Бо́гу: Алилуйя!

Ікос 9

  Оратори́ багатоголосні не розуміють пізна́ти таємницю Різдва́ Христо́вого, Вічноді́во, не́ спроможні зрозумі́ти си́лу чудотво́рних іко́н Твої́х, в біда́х та неща́стях нам допомога́ючих. Ми, що вели́кі благодія́ння від іко́ни Твоєї Подільської бачимо, з ра́дістю волаєм Тобі:

Ра́дуйся, всіх скорботних Ра́дість ве́лика; ра́дуйся, Цвіт нев'янучий Боже́ственного насадження.

Ра́дуйся, грішників Повірителько; ра́дуйся, прохаючих Скоропослу́шнице.

Радуйся, ми́луюча, тих хто до Тебе́ прибігає; ра́дуйся, сцілююча хто Тебе благає.

Ра́дуйся, святої Руси́ покро́в держа́вний; радуйся, Це́ркви омофо́ре пресла́вний.

Ра́дуйся Пречи́ста, що від іко́ни Твоєї́ Поі́льської ми́лості виточуєш!

Кондак 10

  Спасти́ бажаєш вся́ку ду́шу христия́нську, любо́в'ю піклуєшся про неї, Цари́це Небе́сна, адже мовила́ Ти́ у сонному видінні якійсь Да́рії, що на нерухомість ніг стра́ждала, закликала помоли́тися о́бразу Твоєму́, що на Подо́лі. В де́нь суббо́тнього ака́фіста, Пресвята́ Владичице, прийняла слізну моли́тву хворобливої, дивно сцілила́ та навчила́ її співати Сину Твоєму́: Алилу́йя!

Ікос 10

  Стіна́ Ти́ непоборна і надія непорушна всім хто до Тебе́ старанно прибігає, о Богома́ти! Мо́лимо Тебе, прийми́ грішних душ покая́ння, обтяжливих се́рцем скорботних, та збережи́ від стріл лука́вого ворога́. Цю́ ж іко́ну побожно шануючих з розчуленням і любо́в'ю взиваємо Тобі:

Ра́дуйся, чистоти́ скарбе баготоцінний; ра́дуйся, свя́тості вели́чавість невимов́на.

Ра́дуйся, цнотливості а́нгельський аромат; ра́дуйся, нетління благода́тна одіж.

Ра́дуйся, любові́ Христо́вої ра́йське процвітіння; ра́дуйся, Світла Боже́ственного ди́вне відображення.

Ра́дуйся, покірності ти́ха веселосте; ра́дуйся,ві́ри во́гняне осяяння.

Ра́дуйся Пречи́ста, що від іко́ни Твоєї́ Подільської ми́лості виточуєш!

Кондак 11

  Спів похвальний і подячний, приноситься Тобі, Ма́ти Божа, людьми́ землі на́шої не достатній гідно просла́вити ласки Твоєї, що ними  живиш всіх нас. Однак тож не перестаємо упова́ти на відвідуван́ня Твої́ в часи життя́ на́шого, а найбільше в ни́нішній час, щоби єди́ними вустами́ і єди́ним се́рцем в ра́дості співати Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 11

  Світла Невечі́рнього Ма́ти Преблагослове́нна, да́руєш нам ра́дість бачити світлосяйну іко́ну Твою́ в хра́мі Успіння Твого́. Мо́лимося Тобі, о Пресвята́ Володарко́ Богоро́дице, пода́ти нам благода́ть від іко́ни Твоєї́,що сходить що́би запалився та невгаси́вся во́гонь моли́тви на́шої, прославля́ючи Тебе та́к:

Ра́дуйся, бо Тобі й Си́ну Твоєму́ в о́бразі чесному вдячно поклоняємося; ра́дуйся, бо обличчям цим святи́м втішаємося.

Ра́дуйся, во хра́мах Бо́жих повсякчасно перебуваєш; радуйся, покров помешкань вірних навідуєш.

Ра́дуйся, відчайдушним будучих благ надія та зміцнення; ра́дуйся, в житті́ на́шому допомога.

Ра́дуйся, в час непорозумінь думку благу́ покладаєш; ра́дуйся, в часи випробувань силу ду́ха забечуєш.

Ра́дуйся Пречи́ста,що від іко́ни Твоєї́ Подільської ми́лості виточуєш!

Кондак 12

  Благода́ть дарувалася святим іко́нам Твоїм, Богома́ти Преблага́: в хворобах – сцілювати, в ско́рботних обставинах – зміцнювати й допомога́ти, в наро́дних збентеже́ннях – врозумля́ти та втіша́ти. Воі́стину неможливо людським розумо́м зрозуміти благодія́ння Твої́, не тільки чи́стим се́рцем досягнути, про ни́х саме Тво́рцю Богопишно співаємо: Алилу́йя!

Ікос 12

   Прославля́ючі чудеса́, Богороди́телькі, необмежено явлених від безліч іко́н Твоїх, що ни́ми саме вся вселе́нна благословляється, і бачачи бага́ту ми́лість наро́дам надану розрадно взиваємо Тобі:

Ра́дуйся, Пала́то Царя́ перебування; радуйся, Дарі́в Боже́ственних виливання.

Ра́дуйся, Дочко Царя́ преблагослове́нна; радуйся, Цари́це, Діво превознесе́нна.

Ра́дуйся, Богоро́дице, Ма́ти оспівувана; радуйся, Влади́чице Не́бом прославлена.

Ра́дуйся, Колодязю,що світ напоюєш; радуйся, Сві́тло,що темряву прогонюєш.

Ра́дуйся Пречи́ста,що від  іко́ни Твоєї́ Поді́льскої ми́лості виточуєш!

Кондак 13

   О, Всеспівана Ма́ти, невсипуща повірительнице, вислухай голосу благального на́шого, перед свято́ю іко́ною Подільською,що старанно Тобі возноси́мо! Збережи́ нас від ворогів ви́димих і неви́димих, болістей душе́вних та тілесних, всіля́кого зло́го випадку і ско́рботи. Бу́дь нам швидкою помічницею й засту́пницею в день відходу на́шого; в майбутньому житті вогню́ ві́чного звільни! Щоб спасе́нні Тобо́ю з хорами а́нгельськими і зі всіма святими заспіваємо Бо́гу: Алилуйя!́

   Молитва

  О, Всеми́лостивого Бо́га милосе́рдна Ма́ти, Преблагослове́нна Влади́чице, Богоро́дице Вічноді́во! Вислухай  стогін і волання наше, почуй голос блага́ння на́шого. Простягни́ Твої́м всемогутні́м заступництвом ру́ку по́мочі, щоб не загинути з беззако́ннями на́шими, але в покая́нні доброчасно прийти. Визволи нас від падінь гріховних і від обмов злих людей. Знаєш бо неміч і скорботу на́шу, від пристрасте́й та бісів трапляючу. Тобо́ю бо де́мони зневажаються і вороги́ посоромлюються. Виконай на бла́го прохання на́ші,що Тобі́ приносимо; ні хто́ адже бо, прибігаючи до Тебе́, посоромлений відійде. Ублагай Сина Свого́ й Бо́га на́шого щоб ми́лостивим бу́де непра́вдам на́шим і  не увійде в суд з рабами Своїми, бо не виправдається перед Ним всякий живий. Знаєш бо, як багато мо́же благання Материнське до благосе́рдя Владикі та все Тобі від Його́ вспромозі по суті. Сціли́ рани тіл на́ших,гріхами́ оскверне́ні, та очи́сти ду́ші на́ші, пристрастями́ затьмарені. Напра́в розум наш на дорогу пра́вильну та зміцни́ во́лю на́шу до збереження за́повідей Сина Твого́ і до виконання справ благи́х, щоб милосе́рдя Його́ невідсту́пно було з нами.

   О, Всеблага́ Владичице, покрий, збережи́ і спаси́ всіх хто до чудотво́рного Твого  о́бразу припадає і осіни́ всемогутнім Твоїм покро́вом. Залишок часу життя́ на́шого Твоєї ми́лості та великої бла́гості нас не позбав. Бу́дь нам завжди упова́нням непосоромленим в земно́му житті́; і по відході на́шому щоб всі невмокними вустами́ й чи́стим се́рцем з безпло́тними а́нгельскими хорами і всіма святими сла́вити, хва́лити, співати та величати Тебе нині і повсякчасно і на  віки віків. Амінь.

Переклад здійснив з церковно-слов'янської мови — Високопреосвященніший Архієпископ Житомирський і Поліський ВОЛОДИМИР 


Церковний календар