Житомирсько-Поліська Єпархія

Українська Православна Церква (ПЦУ)

Офіційний
сайт

Акафіст великомученику Федору Стратилату

ТРОПАР 2  великомученику Феодору Стратилату, глас 2

Військововисловлюванням правдивим, страстотерпцю, Небесного Царя воєводою вседобрим був ти, Федоре, озброєннями бо віри опступився ти розсудливо та перемігши демонів полчища, і побідоносним явився ти страдальцем. Отже тебе вірою повсякчасно ублажаємо.

Кондак великомученику Феодору Стратилату, глас 2

Мужністю душі у віру зодягнувся, і слово Боже як спис в руку взяв, ворога переміг ти, мучеників превеликий Федоре, що з ними Христу Богу молися не переставай за всіх нас.

Величання великомученику Федору Стратилату

Величаємо тебе, Святий Великомученику Федоре Стратилате, і шануємо чесні страждання твої, що їх за Христа претерпів ти.

Конда́к 1.

  Могутньому воєво́ді й сла́вному в стражда́льцях во́їну, свято́му великому́ченику Федору, прийдімо пісню похвальну разом заспіваємо. Ти ж, великому́ченику, бо маєш сміливість до Го́спода, від всіля́ких на́ших нещасть звільни́, щоб викликувати тобі:

Ра́дуйся, святий великому́ченику Федоре, Вели́кий Стратила́те!

Ікос 1.

  А́нгелів Творе́ць і всього творіння Будівничий яви́в тебе Це́ркві Своїй, я́к стражда́льця мужнього та воїна непереможного, щоб всі за гідністю стражда́ння твого прославили, страстоте́рпче Федоре.Отже зара́ди й ми, я́к му́ченика сьогодні вшановуємо, прославляємо тебе, взиваючи:

Ра́дуйся, ідольского служіння оману викрив.

Ра́дуйся, лютість безу́много царя́ поганського зневажив.

Ра́дуйся, отже  зара́ди катування ве́ликі і ра́ни сме́ртні перетерпів.

Ра́дуйся, я́к Христо́с від Піла́та, так і від Лікінія царя́ тілом на хресті пригвожденний.

Ра́дуйся, від А́нгела Госпо́днього ще життя й міць ди́вно отримав.

Ра́дуйся, з ра́дістю за Го́спода голову свою́ дорогоцінну під ме́ч схилив.

Ра́дуйся, святы́й великому́чениче Фео́доре, Вели́кий Стратила́те.

Конда́к 2.

  Бачимо страда́льця до́блесного та во́їна непереможного святого великому́ченика Федора, стражда́ннями вінці переможні отримавши і з А́нгелами поєднався та чуде́с скарбу світові даруючи, вірні єдиноросудливо вшануємо, співаючи Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 2.

  Розум боже́ственний здобув, змія ве́ликого та стра́шного,що поблизу Евхаїта міста розгніздився, хресто́м й мече́м вразивши́, во́їне Христо́вий, отже і стратила́том, ти́ воево́до, поста́влений був на землі. Ми ж я́к небе́сному воєво́ді взиваємо тобі:

Ра́дуйся, си́лою Христо́вою від змія того́ лю́того свій край звільнив.

Ра́дуйся, наро́ду великого багато до Христа навернув.

Ра́дуйся, зброєю віри де́монів полчища переміг.

Ра́дуйся, я́к побідоносний яви́вся ти́ на землі страждальником.

Ра́дуйся, чуде́с величезних з вірою до тебе́ прибіга́ючим подавав.

Ра́дуйся, Христу́ Бо́гу моли́тися за нас ми́лостиво не зменшуй.

Ра́дуйся, святий великому́ченику Федоре, Вели́кий Стратила́те!

Конда́к 3.

  Си́лою Бо́жою змертвіла змія Федором Стратила́том побачивши, Евхаїтське місто та всі лю́ди околишні здивувалися дуже і виголосили промовивши: «Ве́ликий є Бо́г Федорів, це́й є Бо́г істинний»,– Йому́ ж і ми волаємо: Алилу́йя!

Ікос 3.

  Маючи навичку благу в ночі моли́тися невсипущу, Федоре святий, видіння боже́ственного сподо́бився ти́: покро́ва світлиці, я́к отвір яви́вшись та світлу небе́сному, я́к вогню́ ве́ликому,що осяя́в тебе; та́кож  і голос почувши́ звище промовляючій: «Смій, Федоре з тобо́ю бо Я є». Ци́м пізна́в ти́, що час прийшов стражда́ння твого́ за Христа́, звесели́вся ду́хом. Отже волаємо тобі:

Ра́дуйся, бо сла́ву несказанну Христа́ Бо́га узрівши́.

Ра́дуйся, бо і надсвітових видінь споглядачем бувши́.

Ра́дуйся, бо й на землі з небе́сними співрозмовником ставши.

Ра́дуйся, вели́ких бо Та́їн открове́нь в земному жи́тті сподо́бився.

Ра́дуйся, проро́цьке просвітлення.

Ра́дуйся, світи́льнику роздумний, світлом Христо́вим виблискуючий.

Ра́дуйся, святий великому́ченику Федоре, Вели́кий Стратила́те!

Конда́к 4.

  Бу́рю катувань назріваючих розумів, тому моли́вся ти́ зі слізьми, блаже́нний Федоре, Христу́ Бо́гу: «Го́споди, Бо́же, всеси́льний, бу́дь ми́ ми́лостивим та збережи́ мене від омани ворожої, щоб не пора́дувалися вороги́ мої». Та́кож і ми з тобо́ю Бо́гу взиваємо: Алилу́йя!

Ікос 4.

  Слухав злочести́вого царя́ улесливі слова, я́к щоб же́ртви та кади́лниці і арома́ти принести огидним божкам, Федоре треблаже́нний, поваливши́ їх за ніч одну та, раздроби́в всі ідоли золоті і срібні на ча́стки дрібні, розділи́в ти́ їх  си́ротам і убо́гим. Тому зара́ди безстрашному твоєму́ по́двигу вельми́ дивуємося, так волаємо:

Ра́дуйся, прему́дрістю висловлювань твоїх нахабного царя́ посороми́в.

Ра́дуйся, сла́ву Бо́га жи́вого і правду перед народами проповідувавший.

Ра́дуйся, бо воістину Федор, що вимовляється да́р Бо́жий, яви́вся ти́.

Ра́дуйся, бо нині з а́нгелами й хорами му́чеників блаже́нно веселися.

Ра́дуйся, бо сміливість маєш до Бо́га, від скорбот і пристрасте́й на́с усіх рятуєш.

Ра́дуйся, святий великому́ченику Федоре, Вели́кий Стратила́те!

Конда́к 5.

  Богоме́рзотних ідолів колись я́к золото та срібло́ звичайне посік усіх руко́ю людською, безу́много царя́ нечести́вого знеславив ти́, великому́ченику, мовивши йому́: «Ти покла́няєшся божка́м ме́ртвим, я ж поклоня́юся Бо́гу Живо́му». Йому́ саме з тобо́ю і ми поклоня́ємося, виголошуючи: Алилу́йя!

Ікос 5.

  Бачив нечести́вий мучитель тіло твоє дорогоцінне на катування віддане, глумив тебе́, страстоте́рпче. Ти ж, святий, все це му́жньо терпів, нічого іншого не промовляв тільки: «Сла́ва Тобі, Бо́же мій!» Терпінню твоєму́ дивуючись, саме волаємо тобі:

Ра́дуйся, жи́лами воло́вими та пру́тами олов'я́ними безшалісно битий.

Ра́дуйся, великі ра́ни до ра́н ними́ ж не́має числа, від мучи́теля перетерпів.

Ра́дуйся, бо вінці переможні саме від Христа́ отримав.

Ра́дуйся, твоїми до Христа клопотаннями вірних спасаєш.

Ра́дуйся, святий великому́ченику Федоре, Вели́кий Стратила́те.

Конда́к 6.

  Проповідником сла́ви Христо́вої яви́вся, у в'язни́цю вкинутий був ти́, страстоте́рпцю Федоре, божевільним мучи́телем ру́ки і ноги маючи пов'я́заний та нічого не ївший навіть до пятого дня в тижні. А́нгел саме свя́тий прийшов розв'язати тебе повя́заного, щоб взивати Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 6.

  Засіяли по́честі твої Федоре. Я́к колись Христо́с Госпо́дь на́ш від Пила́та, та́кож  й ти, блаже́нний, від  Ликінія царя́ на хресті про́колотий був ти́, ру́кі й но́гі маючи пригвожде́нні. Тому зара́ди прийдемо всі вірні піснеспівами діадемами Федора Му́ченика пресла́вного велича́ємо промовляючи:

Ра́дуйся, до хреста пригвожде́нний.

Ра́дуйся, стрілами го́стрими і цвяхами проколотий.

Ра́дуйся, мече́м усіче́ний. 

Ра́дуйся, всіля́кими хитрощами́ хвороб попередже́ний.

Ра́дуйся, бо в катуваннях непохильним і непереможним яви́вся ти́.

Ра́дуйся, святий великому́ченику Федоре, Вели́кий Стратила́те!

Конда́к 7.

  Бажав від тутешніх розв'язатися і на дерево зійшов пораненим тілом, великому́ченику Федоре, так моливши́сь до Го́спода: «Пом'яни мене, Го́споди, перетерпіва́ючого хре́ст ради Тебе». Йому́ ж і ми з тобо́ю волаємо: Алилу́йя!

Ікос 7.

  Но́вим в стражда́ннях показав А́нгел Госпо́дній, Федора му́ченика, в пе́ршу бо варту ночі ви́сячому тому́ на хресті зійшовши з неба та зня́в з хреста́ і вчини́в всього́ непошкодженим й здоровим, я́к і колись, і цілунком мовив йому́: «Ра́дуйся й укріпля́йся, Федоре, ось бо з тобо́ю Госпо́дь». Тому зара́ди і ми з безпло́тними разом виголосимо йому́ промовляючи:

Ра́дуйся, цілува́ння а́нгельске прийняв.

Ра́дуйся, спаси́тельну голгофу Творця зобрази́в.

Ра́дуйся, у всіля́ких потребах повірительством твоїм спаса́єш.

Ра́дуйся, всіля́ку душезгубну печаль і становище відгонюєш.

Ра́дуйся, див безліч тим хто живе  в світі подаєш.

Ра́дуйся, вірним серця неви́димо подаєш.

Ра́дуйся, святий великому́ченику Федоре, Вели́кий Стратила́те!

Конда́к 8.

  Дивне від тебе́ вчиняється, блаже́нний Федоре, мучи́тель бо злочести́вий оминув тебе розіп'ятого ме́ртвим перебуваючи , за́лишив тіло твоє на хресті звисаюче, ти ж від А́нгела цілим і здоровим став, почавши́ співати Го́споду пісню похвальну: Алилу́йя!

Ікос 8.

  Всього́ тебе знищи́ти зажадав мучитель,то́му зара́ди і со́тник наказав взяти те́ло твоє з хреста́ і в ковче́г олов'я́ний покласти та в безодню морську́ вкинути, щоб ні хто з християн не́ віднайшов та поче́сно поховав. Со́тникі ж зна́мення чисельні та ве́ликі від святого узріли, до Христа навернулися; отже зара́ди і ми шануючі чесну́ му́ченика па́м'ять так взиваємо:

Ра́дуйся, Небе́сного Царя́ воєво́до предо́брий.

Ра́дуйся, ри́торе особливий, більше мудреців світу наймудріший.

Ра́дуйся, всього світу цього́ прекрасного ні в що́ саме поставив.

Ра́дуйся, терпіння удосконалений взірець всім показа́в.

Ра́дуйся, в Сіо́ні небесному з А́нгелами й святими разом поселився.

Ра́дуйся, клопатарю те́плий за нас перед Бо́гом явлений.

Ра́дуйся, святий великому́ченику Федоре, Вели́кий Стратила́те!

Конда́к 9.

  Вся́ка похвала́ належить тобі великому́ченику Федоре, перетерпів адже хре́ст і по стражда́нні знову цілим і здоровим з хреста́ зійшов, А́нгеловим дивним дійством, невірні со́тники ца́рські та во́їнів багато перше нечестиві просвітилися й навчилися вірувати Христу́ Бо́гу і співати Йому́ разом з тобо́ю: Алилу́йя!

Ікос 9

  Красномовці, оповідають сла́ву Бо́жу незліченними зна́меннями твоїми, яви́вся ти́ світу сла́во му́чеників Федоре, від тебе́ бо сціле́ння незбідніло вичерпуємо, усі до тебе́ з вірою удаємося і стра́сті твої виспівуючи  такі :

Ра́дуйся, поневолоних багатьох від пут звільняєш.

Ра́дуйся, две́рі темни́чі сло́вом єди́ним відчиняєш.

Ра́дуйся, неду́жим уздоровлення подаєш.

Ра́дуйся, від де́мона злого одержимих визволяєш.

Ра́дуйся, дотиком торкаючих до оде́жі твоєї раптом сцілюєш.

Ра́дуйся, замість кро́вних ка́пель сціле́нь потоками дощиш.

Ра́дуйся, святий великому́ченику Федоре, Вели́кий Стратила́те!

Конда́к 10.

  Спаси́тельну віру сприйняли всі лю́ди ве́ликі зна́мення твої бачивши, триблаже́нний Федоре, отже ідолів бридких відкинувши, до Христа долучлися, мовивши: «Ве́ликий адже є Бо́г Федорів, це́й є Бо́г істинний»,– Йому́ же повсякчасно виголошуємо: Алилу́йя!

Ікос 10.

  Стіну непоборну му́жності твоєї во́їне Христо́вий, не здолав лю́тий катівник, убивством на тебе дихаючи та кро́ві твоєї як пе́с голодний прагнучи,наказа́в мече́м уби́ти тебе, ти ж помоли́вся і зна́менням хре́сним озна́менувався, во́лею  схилившись під ме́ч голову свою́. Твоє усікновення шануючи саме волаємо тобі:

Ра́дуйся, мече́м сме́рть му́ченицьку сприйняв.

Ра́дуйся, по успінні своєму зна́мень багато вчинив.

Ра́дуйся, віру та любо́в Христо́ву навіть до сме́рті зберіг.

Ра́дуйся, бо в вишніх палатах з а́нгелами й святими замешкав ти́.

Ра́дуйся, бо за грішників те́плий до Христа заступником яви́вся ти́.

Ра́дуйся, за душі на́ші безпереста́нний моли́товнику.

Ра́дуйся, святий великому́ченику Федоре, Вели́кий Стратила́те!

Конда́к 11.

  Співом надгро́бним зі свічка́ми й кади́лами заспівали лю́ди всі, шану тобі воздаю́чи, Федоре, коли голова твоя́ чесна мече́м усічена була, отже взя́вши тіло твоє святе і в місці позначеному поклали те ,опісля ж і в Євхаїтське місто принесли, Христа́ Бо́га сла́влячи і співаючи Йому́ пісню: Алилу́йя!

Ікос 11.

  Світлом знамення особливого вразив ти нечести́вих сараци́нів,які на священний хра́м твій, що  в Карсат, найшли,коли стріло́ю націлили́ в о́браз твій, відразу протікла кро́в в на одязі тих потьмарених безу́мством. Отже зна́менню цьому́ дивуючись, щиро взиваємо тобі, чудотво́рче Федоре:

Ра́дуйся, бо безу́мність сараци́н посороми́в ти́.

Ра́дуйся, бо Це́ркву Бо́жу від наруги огороди́в ти́.

Ра́дуйся, бо о́бразом твоїм світлим чудодійним яви́вся ти́.

Ра́дуйся, бо ім'я твоє і в невірних просла́вив ти́.

Ра́дуйся, па́че ве́рныя к тебе́ прибега́ти в мольба́х научи́л еси́.

Ра́дуйся, святий великому́ченику Федоре, Вели́кий Стратила́те!

Конда́к 12.

  Благода́тним зна́менням не напоумилися невірні сараци́ни хра́м твій святий осквернили і над о́бразом твоїм чесним безчестилися химерно, проте сме́рть лю́ту в недовзі отримали, вірні ж всі іко́ну твою́ святу́, я́к чудодійну вельми́ шанують і взивають Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 12.

  Співають ди́вні по́двиги й чудеса́ твої всі вірні по всій землі християнській по всі дні в незліченних хра́мах та оби́телях в ім'я твоє побудованих, згуртовуючись і пісенними діадемами тебе величаючи, великому́ченику Федоре Стратила́те, отже й на́с, па́м'ять твою́ сьогодні світло святкуючи, пом'яни́ і захисти́, щоб з любо́в'ю викликувати тобі взиваючи:

Ра́дуйся, бо благання грішників приймаєш.

Ра́дуйся, бо ско́рботи душе́вні утамовуєш.

Ра́дуйся, бо пристрасть во́гняну приборкуєш.

Ра́дуйся, бо від вся́кої скве́рни пло́ті й ду́ха оберігаєш.

Ра́дуйся, бо від спокус лука́вого позбавляєш.

Ра́дуйся, бо тих хто молиться у престо́ла Вседержи́теля помина́єш.

Ра́дуйся, Святий великому́ченику Федоре, Вели́кий Стратила́те!

Конда́к 13.

 О,всехва́льний і всеблаже́нний Стратила́те, великому́ченику святий Федоре! Прийми́ це́ розчулене благання на́ше, і до Престо́лу Небе́сного Царя́ Христа́ швидко піднеси́, щоб повірительством твоїм від всякого зла і напастей звільнитися, взиваючи Бо́гу повсякчасно: Алилу́йя!

Моли́тва.

  О,пресла́вний і всехва́льний великому́ченику святий Федоре, вели́кий Стратила́те! Не відкинь нас грішних та цієї невеликої моли́тви і приноше́ння, але я́к маєш сміливість до Всеми́лостивого Владикі, постарайся за на́с недостойних швидкою твоєю по́міччю і яви́ся клопітником за нас те́плий у Христа́ Бо́га, щоб не загинули усі в гріха́х на́ших, але щоб вчини́в з на́ми по вели́кій ми́лості Своїй, щоб примири́в світ та зберіг на́с від всіля́кого злого стану, щоб надав на́м ти́хе і безтурботне життя прожи́ти в чистоті та благоче́сті, і по відході ду́ш на́ших незасудже́но поста́ти на суди́лищі Його́ та праворучного стоя́ння сподо́битися, щоб завжди співати й сла́вити Його́ Всесвяте ім'я з Отце́м і Святим Ду́хом на віки віків. Амінь.

Переклад здійснив з церковно-слов'янської мови — Високопреосвященніший Архієпископ Житомирський і Поліський ВОЛОДИМИР 


Церковний календар