Житомирсько-Поліська Єпархія

Українська Православна Церква (ПЦУ)

Офіційний
сайт

Акафіст святителю Феофану, Затворнику Вишенському

День пам'яті: 23 січня, / 29 червня (перенесення мощей)

Тропар ,глас 8 :

Православ’я наставнику, /благочесття вчителю та чистоти, /Вишенський подвижнику, /святителю Феофане богомудрий, /творами своїми Слово Боже роз’яснивши /та всім вірним дорогу до спасіння вказавши, //моли Христа Бога,щоб  спаститися душам нашим.

Кондак, глас 4:

 Богоявленням тезоіменитий, /святителю Феофане, /вченнями своїми багатьох людей просвітив ти, /з ангелами нині предстоїш у Престола Святої Тройці, //моли безперестанно за всіх нас.

Конда́к 1

  Вибраний Го́сподом Це́ркви Російської світи́льнику, щедрий поднижнику та правдивий служи́телю Христо́вий, богому́дрий святи́телю Феофа́не! Прославляємо тебе любо́в’ю і шануємо по́двиги і труди твої, що ними вірним лю́дям гоже послужи́в ти́, і в затво́рі перебува́ючи, благода́тними вче́ннями дорогу спасіння проклавши́. Нині ,що к престо́ла Бо́жого предстоїш, за нас моли́ся, взиваючих тобі:

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрий вчи́телю і християнського житія наста́внику!

Ікос 1

 А́нгельської чистоти прагнув та велику любо́в до Го́спода мав, по́двиг чернечого життя́ взявши́, святи́телю преди́вний. Му́дрості саме дар, від Го́спода тобі да́ний, стори́цею примно́жив, лю́дям на спасіння послужи́в ти́. Тому зара́ди і ми з любо́в’ю волаємо тобі:

Ра́дуйся, більше всього́ земного Го́спода возлюби́в;

ра́дуйся, на Його́ єди́ного все упова́ння поклав.

Ра́дуйся, з дитинства се́рце своє Го́споду відда́в;

ра́дуйся, от ю́нацтва розум свій Бо́жою прему́дрісттю нагодував.

Ра́дуйся, а́нгельского життя́ ревни́телю;

ра́дуйся, Ду́ха Святого збирачу.

Ра́дуйся, на ловлення люду Бо́гом наперед обранний;

ра́дуйся, я́к променистий світи́льник, Го́сподом запалений.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрий вчи́телю і християнського житія́ наста́внику!

Конда́к 2

  Бачив, я́к всіля́ка жите́йська насолода бува́є до печа́лі причетною, свя́тче Феофа́не, суєту́ суєт зненави́дів ти́ і красоту світу цього́ відкинуши́, цілком Бо́гу себе́ відда́в, співаючи Йому́: Алилу́йя!

Ікос 2

 Разумінням кни́жної прему́дрості щедро від Бо́га з дитинства наділе́ний, розум своє читанням святих писа́ннь жививши, віднайшов в них си́лу вели́ку та світло духо́вне. Ми ж, знаючи це́, з розчуле́нням до тебе́ взива́ємо:

Ра́дуйся, благочести́вих батьків отроку боговибра́ний;

ра́дуйся, скарбе цнотливості, благода́ттю звише наповнене.

Ра́дуйся, з дитинства до Бо́га любо́в’ю пламенів;

ра́дуйся, від ю́ності до послуху належав.

Ра́дуйся, лагідністю та незло́бністю Го́споду наслідував;

ра́дуйся, шлях дівства і чистоти обрав.

Ра́дуйся, чернечого життя́ всім се́рцем зажадав;

ра́дуйся, всього́ себе́ на служіння Го́сподеві віддав.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрий вчи́телю і християнського житія́ наста́внику!

Конда́к 3

 Си́ла Бо́жа тебе, святи́телю Феофа́не, немічний сосу́д людський, джерелом прему́дрості вчинила і па́стирем до́броти лю́дям дарува́ла, за спасіння їх ду́шу поклавшого та Го́споду невпинно волаючого: Алилу́йя!

Ікос 3

  Маючи в се́рці своїм єди́ного Го́спода, ти, уго́днику Бо́жий, з ра́дістю ве́ликою всі скарби душі твоєї і розум на служіння Це́ркви святій віддавши́, навчаючи та наставля́ючи усіх прибіга́ючих до тебе́. Ми , що ублажа́ємо труди твої, волаємо тобі таке:

Ра́дуйся, ве́ликою му́дрістю Го́сподом напоєний;

ра́дуйся, в трудах подви́жництва випробуваний.

Ра́дуйся, архієре́ю. Бо́гом вибра́ний;

ра́дуйся, моли́товнику за нас до Го́спода невтомний.

Ра́дуйся, святи́тельского са́на смире́нний носію;

ра́дуйся, богому́дрості відданний учи́телю.

Ра́дуйся, душешкідливих розко́лів викоріни́телю;

ра́дуйся, віри правосла́вної поборнику.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрий вчи́телю і християнського житія́ наста́внику!

Конда́к 4

 Бу́рею збентеження наповнилися ча́да па́стви твоєї, бо забажав ти, святи́телю Феофа́не, по́двигу затво́рництва себе́ посвяти́ти, останні ж зраділи, ви́дячи тебе найбільше за спасіння їх піклування, і проспівали Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 4

  Вчули лю́ди за поселення твоє в пу́стині Вишенській линули до тебе́ і, почита́ючи тебе па́стиря до́брого, проси́ли моли́тися за них і до спасіння привести. Ми ж, відаємо це́, прино́симо тобі похвали саме такі:

Ра́дуйся, я́к оте́ць чадолюби́вий па́стві своїй бувший;

ра́дуйся, невпинно за неї піклцвання мавший.

Ра́дуйся, па́стирю, ду́шу свою́ за о́вець поклав;

ра́дуйся, безпереста́нно спасінню їх сприяв.

Ра́дуйся, тишу́ і богодумку найбільше полюбив;

ра́дуйся, благо́ю во́лею себе́ від світу усамітнив.

Ра́дуйся, іноків любов’ю щедрою напоучив;

ра́дуйся, оби́телі Вишенської незгаси́ма лампадо.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрий вчи́телю і христиаянського житія́ наста́внику!

Конда́к 5

 Богопровідною зіркою яви́вся ти́, святи́телю незвичайний в оби́телі Вишенській в по́двигах тіле́сних і духо́вних перебував, взірцем до́брим ставши христолюби́вій бра́тії,що  на тебе споглядала, навчаючи усіх невимовно співати Го́споду:Алилу́йя!

Ікос 5

  Бачила бра́тія тебе, в смире́нні та лагідності по́двиг чернечий звершуючого, приходила до тебе́ і повчитися. Та́кож і ми, шануючи тебе істинного обра́нника Бо́жого, волаємо саме так:

Ра́дуйся, джерело любові до Го́спода невичерпне;

ра́дуйся, колодязю смире́ння і лагідності, спраглих напоюєш.

Ра́дуйся, жи́тнице, стравою духо́вною усіх нагодовуєш;

ра́дуйся, свіча, світлом віри осяюєш.

Ра́дуйся, а́ння до́брый піклувальнику;

ра́дуйся, спасіння душ старанний дбайливачу.

Ра́дуйся, Правосла́в’я проповіднику невтомний;

ра́дуйся, лілеє ра́йська, в пустелі зацвівша.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрий вчи́телю і християнського житія́ наста́внику!

Конда́к 6

 Проповідником безперестанним та вісником істин Бо́жих був ти́ в святи́тельському служінні, просвітлюючи і наставля́ючи па́ству свою́, дивовижний Феофа́не, і, в затво́рі тим, не залишив ти́ благода́тними словесами твоїми усіх, прибігаючих до тебе́, подвиза́ючи їх співати Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 6

  Засія́в, я́к зірка пресвітла, му́дрістю своєю, ди́вний служи́телю Христо́вий: Бо́жим бо зволе́нням із затво́ра,що тебе приховав, з’яви́вся масам живих слове́с твоїх та відкрився цілительним джерелом благода́тних вче́нь, утамовоючи уся́кого спраглого і з вірою до нього припа́даючого. Ми ж взива́ємо тобі таке:

Ра́дуйся, вуста́ми своїми му́дрість Бо́жу сповіщав;

ра́дуйся, нею спраглих напував.

Ра́дуйся, в по́двигах монашого життя́ невтомний;

ра́дуйся, опора правосла́в’я непохитна.

Ра́дуйся, звичаїв гріхо́вних му́дрий викорінителю;

ра́дуйся, до чеснот безупиний провіднику.

Ра́дуйся, душ на́ших ціли́телю;

Ра́дуйся, благоче́сття на́шого піклувальнику.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрий вчи́телю і християнського житія́ наста́внику!

Конда́к 7

  Жадав Ца́рства Бо́жого досягнути, ти, святий о́тче, відрікся ти світу, і знайшовши́ благода́ть Ду́ха Святого, і з любо́в’ю послужи́в ти́ лю́дям, наслідуючи Пастиренача́льника Христа і співаючи Йому́: Алилу́йя!

Ікос 7

Но́вого подви́жника і уго́дника Христо́вого, смире́ння та лагідості спо́вненого, бачили тебе лю́ди, з надією спрямували до пу́стелі Вишенської, очікуючи твоєї благода́тної по́мочі. Та́кож й ми, по́мочі від тебе́ просимо, вопаючи таке:

Ра́дуйся, лагідністю ду́ха твого́ до Бо́га навернув;

ра́дуйся, розсудки затьмарених просвіти́в.

Ра́дуйся, чистоту́ а́нгельську на земли́ здобув;

ра́дуйся, стра́жденних своєю любо́в’ю уздоровив.

Ра́дуйся, незло́бності ди́вний наста́внику;

ра́дуйся, благоче́стя всесвітла лампадо.

Ра́дуйся, до покая́ння всіх закликаєш;

ра́дуйся, по́мочі твоєї прося́чих не полишаєш.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрий вчи́телю і християнського житія́ наста́внику!

Конда́к 8

  Незвичайний і ди́вний по́двиг яви́в ти́, святи́телю, в житії своїм: в трудах і невпинній богодумці перебува́ючи, розуму духо́вного скарб здобувши́ і писа́ннями твоїми це́ркви старанно послужив ти́. Ми ж, бачачи це́, в розраді сердець на́ших подячно співаємо Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 8

  Усім весь явля́вся, святи́телю Бо́жий: па́стирем і отцем, вчи́телем і наста́вником та правдивим проповідником, писа́ння адже твої по всіх містах і селах до нині волаю́ть безперестанним благовісттям. Тому зара́ди ми, ча́да твої духо́вні, з любо́в’ю промовляємо тобі:

Ра́дуйся, росо́ю Ду́ха Святого напоєний;

ра́дуйся, світлом благода́ті Бо́жої опромінений.

Ра́дуйся, багацтво нетлінного зібрав;

ра́дуйся, дія́нням апо́стольським поспішив.

Ра́дуйся, до богопізна́ння шлях вказав;

ра́дуйся, му́дрість благода́тну знайшов.

Ра́дуйся, Це́ркви нашої процвітання;

ра́дуйся, святих отеців оздоба.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрий вчи́телю і християнського житія́ наста́внику!

Конда́к 9

 Всілякий час непостійного життя́ свого́, святи́телю, лиш на потре́бу попрацювавши́, щоб ду́шу свою́ палатою чи́стоти Ду́ха Святого вчинити, зігріваючи се́рце своє невпинною моли́твою Ісу́совою та співаюючі Го́споду: Алилу́йя!

Ікос 9

  Красномовцем золотозвісним, смиренним та му́дрим яви́вся ти́ усім, слухаючим тебе́ з вірою, та си́лою слове́с твоїх навча́вши́ пра́вди Бо́жої. Отже зара́ди прийми́ від нас, блаже́нний о́тче, похваління такі:

Ра́дуйся, святи́телю Бо́жий, смире́нний і лагідний;

ра́дуйся, па́стирю благи́й і чадолюби́вий.

Ра́дуйся, землі Російської золотоу́стий;

ра́дуйся, богоявле́ння тезоімени́тий.

Ра́дуйся, душ заблу́каних істинний провіднику;

ра́дуйся, печа́льних швидкий утішителю.

Ра́дуйся, немічним у вірі непохитне утвердження;

ра́дуйся, зневіреним в трудах їх підбадьорення.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрий вчи́телю і християнського житія́ наста́внику!

Конда́к 10

 Спасіння шлях від гріхо́вних тене́т ча́дам Бо́жим проклав ти́, уго́днику Христо́вий, оповідаючи про таємниці битви неви́димої, і віне́ць бажаний спраглим спасіння показа́в ти́, закликаючи вдячно співати Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 10

 Стіною та захистом ста́да Христо́вого від вовків, губля́чих її, з’яви́лися богому́дрі писа́ння твої, святи́телю Бо́жий, що ни́ми обгородив вірних на дорозі до спасіння. Ми ж, просвітлені вче́ннями твоїми, побожно взива́ємо тобі так:

Ра́дуйся, пра́вило віри;

ра́дуйся, наста́внику прему́дрий.

Ра́дуйся, вчи́телю благоче́сття;

ра́дуйся, викорінювачу нече́стя.

Ра́дуйся, світи́льнику пресвітлий;

ра́дуйся, проповіднику сміливий.

Ра́дуйся, бо сіячу гожий ни́ву Христо́ву обробив;

ра́дуйся, я́к квочка, ча́да свої оберігаючий.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрий вчи́телю і християнського житія́ наста́внику!

Конда́к 11

  Спів всехва́льний прино́симо тобі, святи́телю, і ублажа́ємо тебе, що просла́вився житієм і по́двигами своїми святе ім’я Творця і Бо́га на́шого. Сподо́би й нас моли́твами твоїми взірцеве житіє супроводжувати, щоб вку́пі з тобо́ю заспіваємо Йому́: Алилу́йя!

Ікос 11

 Світлосяйне житіє твоє, преди́вний Затво́рнику, не сховалося від шукаючих пра́вди Бо́жою. Благи́й саме кіне́ць твій безтурботний і спокійний явив тебе істинним сосу́дом Бо́жим благода́ті. Ми ж єди́ними устами з утіхою промовляємо тобі:

Ра́дуйся, чистоти душе́вної і тіле́сної посудина благослове́нна;

ра́дуйся, до кінця Го́споду послужи́в.

Ра́дуйся, по кончи́ні своїй блаже́нства вічного удосто́ївся;

ра́дуйся. Ца́рства Бо́жого наслідовав.

Ра́дуйся, оби́телі Вишенської ди́вна окраса;

ра́дуйся, землі Тамбо́вської і Ша́цької просвітлення.

Ра́дуйся, па́стви ряза́нської похвало і веселосте;

ра́дуйся, душ на́ших піклування.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрий вчи́телю і християнського житія́ наста́внику!

Конда́к 12

 Благода́ттю Бо́жою прещедро осяянний і па́стві твоїй му́дро і прегарно послужи́в, ди́вний та лагідний святи́телю, без зупину за нас клопочешся перед Го́сподом на Небі, де́ предстоїш в незатиханні славосло́влячи, з а́нгелами взиваючи Йому́: Алилу́йя!

Ікос 12

  Оспівуючи по́двиги твої, з упова́нням припа́даємо до чесних моще́й твоїх (або: до іко́ни твоєї), святи́телю Бо́жий, і мо́лимо тебе, небе́сного покрови́теля на́шого та вели́кого за нас повірителя перед Престо́лом Го́спода Сла́ви, розрадно взиваючи:

Ра́дуйся, уго́днику Бо́жий прещедрий;

ра́дуйся, подви́жнику Христо́вий преди́вний.

Ра́дуйся, повірителю сильний на тебе упова́ючих;

ра́дуйся, засту́пнику швидкий ,хто теб прикликає.

Ра́дуйся, дру́же Христо́вий і улюбленцю Бо́жий;

ра́дуйся, клопітнику те́плий за спасіння душ на́ших.

Ра́дуйся, цнотливих ретельний храни́телю;

ра́дуйся, в ско́рботах на́ших утішителю.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрий вчи́телю і християнського житія́ наста́внику!

Конда́к 13

 О, богому́дрий вчи́телю, землі Ру́сської похвала і окрасо, святи́телю о́тче Феофа́не, лагідний і те́плий наш засту́пнику! Прийми́ від нас ма́ле це́ моління, що тобі приноси́мо, і душ на́ших подячне прославлення. Не забу́дь нас, грішних, в моли́твах своїх, щоб, упова́ючи на тебе, невпинно виголошувати Го́споду Сил: Алилу́йя!

Моли́тва

 О, святи́телю о́тче Феофа́не, архієре́ю пресла́вний і преди́вний затво́рнику, Бо́жий обранцю і Таїнств Христо́вих служи́телю, богому́дрий вчи́телю та апо́стольських слів щедрий поясни́телю, отцівських чеснотолюбних оповідань відображачу, христиаянського благоче́сття витончений проповіднику і жи́ття духо́вного вмілий наста́внику, по́двигів чернечих старанний поборнику і усім лю́дям благода́ті прохачу! Нині до тебе́, що на Небесах Бо́гу предстоїш та за нас молися припа́даємо і так взива́ємо: виспроси у Всеще́драго Бо́га Це́ркві нашій та країні на́шій спокій і добробут, святи́телям Христо́вим — правди Боже́ственної досто́йно берегти, па́стві до́бре піклування, лжевчителям і єретикам рясне посоромлення, подвижникам — смире́нння, страх Бо́жий і чистоту́ душе́вну і тіле́сну, вчи́телям — чисте серце та му́дрість, тим хто навчається — ре́вність і по́міч Бо́жу. І всім правосла́вним — утвердже́ння на шляху до спасіння, щоб разом з тобо́ю просла́вили Бо́жу Си́лу і Прему́дрість Го́спода на́шого Ісу́са Христа́, з Безнача́льним Його́ Отце́м, з Пресвятим, Благи́м і Животворчим Його́ Ду́хом, нині і повсякчасно, і на віки віків. Амінь.

Переклад здійснив з церковно-слов'янської мови — Високопреосвященніший Архієпископ Житомирський і Поліський ВОЛОДИМИР 


Церковний календар