Житомирсько-Поліська Єпархія

Українська Православна Церква (ПЦУ)

Офіційний
сайт

Акафіст святій блаженній Матроні Московській

Конда́к 1.

Обрана Ду́хом Бо́жим ще з пелюшок дитячих, блаже́на ста́рице Матро́но, сліпоту́ і неміч тіле́сну в очище́ння духо́вне від Бо́га отримала, да́ром прозріння і чуде́сами збагати́лася ти́ і вінце́м нетлінним від Го́спода прикрасившись. Тим то і ми подяки віне́ць похва́ли прино́симо тобі, взиваю́чи: 

Ра́дуйся, пра́ведна ма́ти Матро́но, те́пла за на́с перед Бо́гом молитовнице!

Ікос 1.

А́нгелом у тілі яви́лася ти́ на землі, Матро́но блаже́нна, виконуючи во́лю Бо́жу. А́дже народженя твоє в сліпоті фізичній сталось, але Госпо́дь, умудря́є сліпців і любить пра́ведних, просвіти́в духо́вні о́чі твої, щоб послу́жиши лю́дям і діла́ Бо́жі виявилися через тебе́. Ми ж з любо́в’ю взиваємо тобі саме так:

Ра́дуйся, від дитинства Бо́гом обра́на;

Ра́дуйся, благода́тю Ду́ха Свята́го від пелюшок осіне́нна.

Ра́дуйся, да́ром чуде́с з дитинства збагачена;

Ра́дуйся, прему́дрістю від Бо́га понад звершена.

Ра́дуйся, мисленними очи́ма во́лю Бо́жу провидівша;

Ра́дуйся, сліпих розумом мудреців віку цього́ посоромивша.

Ра́дуйся, ду́ші заблу́каних до Бо́га привівша;

Ра́дуйся, ско́рботи і печа́лі утамовуєш.

Ра́дуйся, пра́ведна ма́ти Матро́но, те́пла за на́с перед Бо́гом молитовнице!

Конда́к 2.

Бачили лю́ди та священик, коли охрещуючи тебе, блаже́на, дивний сто́вп хмарний над голово́ю твоєю і оповивший ароматом ве́ликим, з подивом , так що ж це отрокови́цею станеться, співаю́чи Бо́гу: Алилу́йя! 

                                                                           Ікос 2.

Розум маючи освічений, ієре́й Бо́жий Васи́лій пізна́в, що похрещена від його́ сосу́д благода́ті Бо́жої є, і тебе, пра́ведну, Матро́ною, отрокови́цю свя́ту наіменував. Від на́шого ж  старання прино́симо тобі похвали такі:

Ра́дуйся, в святій купе́лі благода́ттю Святого Ду́ха пахнюча;

Ра́дуйся, на грудях твоїх хре́ст закарбований мала.

Ра́дуйся, моли́товнице, від Бо́га лю́дям дарова́на;

Ра́дуйся, свіча невгаси́ма, перед Го́сподом ся́юча.

Ра́дуйся, да́ром чудійствавідт Бо́га просла́влена на землі;

Ра́дуйся, вінце́м нев’янучим від Го́спода увінча́на на Небі.

Ра́дуйся, милості Бо́жі грішним сповіщаюча;

Ра́дуйся, від джерела во́ди живої спраглих напоюєш.

Ра́дуйся, пра́ведна ма́ти Матро́но, те́пла за на́с перед Бо́гом молитовнице!

Конда́к 3

Си́лу Бо́жої благода́ті відчуваючи, ще́ з дитинства належно, Матро́но блаже́нна, до іко́н линула ти́ і чи́стим се́рцем и дитячими вустами хвалу́ Бо́гу виголошва́ла ти́: Алилу́йя!

Ікос 3.

Маючи від Бо́га да́р прозорливості з дитинства, блаже́нна ма́ти, потаємних серде́ць знаєш і час майбутнього і теперішнього проказуєш ,багатьох лю́дей на шлях благоче́стя направля́єш ти́. Отже прославля́ючи Бо́га, умудря́ючого сліпців, виголошуємо тобі так:

Ра́дуйся, ди́вная прови́диця;

Ра́дуйся, прихованих гріхів викривателько.

Ра́дуйся, потьмарених душе́ю пресвітла наста́внице;

Ра́дуйся, заблу́каних ми́лостива провіднице.

Ра́дуйся, зірко́, вірним шлях вказуюча;

Ра́дуйся, свічко, в темряві віку цього палаюча.

Ра́дуйся, єди́ному Бо́гу послужи́вша;

Ра́дуйся, заміри диявольскі благода́ттю Ду́ха Свята́го знехтувала.

Ра́дуйся, пра́ведна ма́ти Матро́но, те́пла за на́с перед Бо́гом молитовнице!

Конда́к 4.

Бу́ря нерозуміння і смути в дивах твоїх у лю́дях рознеслася, ма́ти блаже́нна, і саме, вразуми́вши їх Го́споду, ди́вному у святих Своїх, просла́вили і восхвали́ли тяебе, Бо́гу ж з вдячністю заспівали: Алилу́йя!

Ікос 4.

Учувши лю́ди, ма́ти Матро́но, я́к по́міч в неду́гах душе́вних і тіле́сних подаєш, приходячи до тебе́ з упова́нням і, пораду спиятливу та сціле́нь отримавши, дякуючи Бо́гові, прославили тебе́:

Ра́дуйся, бо хворобливих і стра́жденних душе́ю приймаєш;

Ра́дуйся, бо спокій душа́м скорботним да́руєш.

Ра́дуйся, в омані перебуваючих врозумителько;

Ра́дуйся, благоче́стя вчителько.

Ра́дуйся, печа́лі на́ші заспокоюєш;

Ра́дуйся, в ско́рботах утіхо.

Ра́дуйся, блага́ безсрібрнице;

Ра́дуйся, неду́гів всіляких безвідплатна лікувальнице.

Ра́дуйся, пра́ведна ма́ти Матро́но, те́пла за на́с перед Бо́гом молитовнице!

Конда́к 5.

Богопровідною зіркою засяяла ти́, ма́ти блаже́нна Матро́но, під час лихої години у вітчизні своїй, я́к но́ва сповідниця, ярмо Христо́ве сміливо і безбоя́зно через все́ життя пронісши́ та благода́ттю Бо́жою зміцнена, надала ти́ нетямущим розум, стражденним посла́блення,хворим сціле́ння, які з подячністю взивають Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 5.

Бачило багато з російських людей чудеса́ та сцілення, Бо́жою благода́ттю від тебе́ подаючи: кульгавим ходіння, паралізованим і на одрі лежа́чим сціле́ння, біснуватим духів злобивості відігна́ння, що прагнули до тебе́, ма́ти, я́к до джерела невичерпного, від нього́ ж напившись щедро, розчуленним се́рцем взиваючи тобі саме так:

Ра́дуйся, на шлях пра́вий з дитинства покликана;

Ра́дуйся, пра́веднице, що від Бо́га на́м подарована.

Ра́дуйся, ціли́телько, неду́гі на́ші уздоровлюєш;

Ра́дуйся, в потребах на́ших швидко помога́єш.

Ра́дуйся, душекорисливими порадами на́с врозумляєш;

Ра́дуйся, нетямущість на́шу ско́ро вирішуєш.

Ра́дуйся, ду́хів нечистих від людей відгонюєш;

Ра́дуйся, від всілякого зла́ моли́твою своєю огороджуєш.

Ра́дуйся, пра́ведна ма́ти Матро́но, те́пла за на́с перед Бо́гом молитовнице!

Конда́к 6.

Провісник свя́тості та пра́ведногго життя́ твого́, блаже́нна ма́ти, яви́вся святий і пра́ведний оте́ць Іоа́нн Кроншта́дтський, коли узрів тяебе у хра́мі і назвав тебе своєю́ наступницею, також і восьмим сто́впом Росії. Всі ,що почув це́, просла́вили Го́спода, виголошуючи Йому пісню: Алилу́йя!

Ікос 6.

Засяяло моли́твами твоїми, ма́ти Матро́но, світло благода́ті Бо́жої в серцях не відаючих Бо́га та гріхами багатющими прогнівля́ючих Його́. Ті ж, побачили чудеса́, тобо́ю звершені, навернулися до Го́спода, ублажа́ючи тебе так:

Ра́дуйся, по́двигами своїми Бо́га прославила;

Ра́дуйся, сла́ву Бо́жию на́м показала.

Ра́дуйся, невірних на пу́ть пра́вильний наставила;

Ра́дуйся, гріхами скверними моли́твами своїми очища́єш.

Ра́дуйся, до покая́ння на́с прикликаєш;

Ра́дуйся, за все дякувати Го́спода на́с напоумлюєш.

Ра́дуйся, хра́м Бо́жий люби́ти на́с повчаєш;

Ра́дуйся, в огорожу церко́вну розгублені овечкі збираєш.

Ра́дуйся, пра́ведна ма́ти Матро́но, те́пла за на́с перед Бо́гом молитовнице!

Конда́к 7.

Зажадала Пресвяту́ Влады́чицу на́шу Богоро́дицю гідно ублажи́ти, ма́ти Матро́но, звеліла ти́ лю́дям написа́ти всечесний о́браз Її, «Знайдення загиблих» названий, і в хра́мі Бо́жому села твого постави́ти, щоб усі, споглядаючи на світле ли́це Пречи́стої, з розчуленням хвалилитимуть Її, Го́споду ж взиваю́ть: Алилу́йя!

Ікос 7.

Нову тебе засту́пницю, молитовницю і клопітницю до Бо́га дарува́в Госпо́дь в годи́ну важку лю́дям Російським, багато відпали від Святої Це́ркви, ти о, ма́ти, маловірних і заблу́каних наставляючи сло́вом і ділом, явила дивні чудеса́ Бо́жі. Тому ж проспівуємо тобі таке :

Ра́дуйся, країни своєї Російської невсипуща печа́льнице;

Ра́дуйся, спасіння на́шого клопітнице.

Ра́дуйся, Бо́га, Судді пра́ведного, благальнице;

Ра́дуйся, недужих та ображених покрови́телько.

Ра́дуйся, немічних і безнадійних помічнице;

Ра́дуйся, супроти духів зло́бивості безперервна борителько.

Ра́дуйся, бо бояться тебе князі бісовські;

Ра́дуйся, бо ра́дуются за тебе́ А́нгели та люди.

Ра́дуйся, пра́ведна ма́ти Матро́но, те́пла за на́с перед Бо́гом моли́товнице!

Конда́к 8.

Дивно маловірним і нерозу́мним було,як сліпонароджена бачити і відати мо́же не тільки теперішнього, але і майбутнього, не знаючи бо могутності Бо́жої, в не́мочі людській звершуюча. Ми ж, блаже́нна ма́ти, прему́дрість Бо́жу, в тобі явленну, споглядаючи, волаємо Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 8.

Всіляке докучання і образи, вигнання і докори перетерпіла ти́, блаже́нна ма́ти, не нарікаючи за це, але за все дякуючи Бо́га. Тому ж і на́с повчаєш з терпели́вістю нести хре́ст свій,а тобі ж благохвалимо таке:

Ра́дуйся, в моли́тві невпинно перебувала;

Ра́дуйся, духів злобивості постом і моли́твою відігнала.

Ра́дуйся, спокій благода́тний зібрала;

Ра́дуйся, любо́в’ю своєю багатьох навколо себе́ спаса́вша.

Ра́дуйся, життям своїм особливо лю́дям послужи́вша;

Ра́дуйся, і по відході своєму лю́дям ненаста́нно допомога́єш.

Ра́дуйся, і нині на́шим проханням з те́плотою дослухаєшся;

Ра́дуйся, сподіваючих на поміч твою́ не полишаєш.

Ра́дуйся, пра́ведна ма́ти Матро́но, те́пла за на́с перед Бо́гом моли́товнице!

Конда́к 9.

Всілякі скорботи та хвороби що і перетерпіла ти́, ма́ти Матро́но, беззупинно ведеш боротьбу з си́лами пітьми, викриваючи хитрощі і підстурності їхньої та виганяючи бісів від одержи́мих, однак до кончи́ни днів своїх допомога́ла ти́ стра́ждаючим, неду́гуючим і скорботним, повсякчасно співаючи Бо́гу: Алилу́йя!

Ікос 9.

Оратори багатослівні не взмозі гідно просла́вити святе життя твоє і чудеса́, си́лою Бо́жою тобо́ю твори́ме, преди́вна ста́рице. Ми ж, бажаючи псалмами хвали́ти Бо́га у святих Його́ із подвижністю серде́чною , любо́в’ю, насмілюємось співати тобі саме так:

Ра́дуйся, ву́зкий шлях і щільні ворота обра́вша;

Ра́дуйся, чеснотами великими просявша.

Ра́дуйся, все тлінне в житті своєму відкинула;

Ра́дуйся, смире́нням, я́к вінце́м дороги́м, прикрашена.

Ра́дуйся,по  єва́нгельскому , я́к пти́ця небе́сна, на землі пожи́вша;

Ра́дуйся, Сину Бо́жому, не мавшому, де́ голову́ схилити, унаслідувала.

Ра́дуйся, нині в оби́телях ра́йських весела;

Ра́дуйся, і на́с грішних, що моляться тобі, ми́лістю своєю не полишаєш.

Ра́дуйся, пра́ведна ма́ти Матро́но, те́пла за на́с перед Бо́гом молитовенице.

Конда́к 10.

Спасти́ жадаєш багатьох людей від стражда́нь тіле́сних та душе́вних неду́гів, всенічно перебува́ла ти́, пра́веднице Бо́жа, в моли́тві, прося́чи їм по́мочі і зміцне́ння від Го́спода на́шого Ісу́са Христа́, співаючи Йому́: Алилу́йя!

Ікос 10

Стіна́ і покро́в була́ ти́ у дні життя́ свого́, блаже́нна ма́ти, всім до тебе́ прибіга́ючим, і по сме́рті не припиняєш клопотати перед Бо́гом за лю́дей, з вірою линучих до гро́бу твого. Отже проте вислухай нині і на́с, грішних, скорботами́, хворобами і великими печа́лями захоплені, і подбай на по́міч твоїми моли́твами всім до тебе́ волаю́чим:

Ра́дуйся, покривджених швидка оборонителько;

Ра́дуйся, терплячих втрату утіхо.

Ра́дуйся, вірного подружжя оберіг;

Ра́дуйся, всіх тих хто у ворожнечі примирення.

Ра́дуйся, несправедливо на су́д проваджених захиснице;

Ра́дуйся,  і за винних перед судо́м земним до Бо́га ми́лостива клопітнице.

Ра́дуйся, позбавленних даху приста́новище;

Ра́дуйся, усіх до тебе́ взива́ючих засту́пнице.

Ра́дуйся, пра́ведна ма́ти Матро́но, те́пла за на́с перед Бо́гом моли́товнице!

Конда́к 11.

Спів а́нгельський чула ти́, ма́ти чесна Матро́но, ще́ на землі живучи. Навчи́ й на́с, недосто́йних, як належить сла́вити Бо́га, в Тро́йці шанованого, Отцая і Сина і Святого Ду́ха, Йому́ ж невпинно во́їнства небе́сні велемовно проспівють: Алилу́йя!

Ікос 11.

Світлопроменистим світлом сяє життя твоє, блаже́нна Матро́но, освітлюючи темряву велику марність світу цього́ та вабить до себе́ ду́ші на́ші, тож і ми променем благода́ті Бо́жої про-світимось і ско́рботний шлях тимчасового життя богоуго́дно про́йдемо і Ца́рства Бо́жого досягнемо, і де́ ти, ма́ти, нині повселена , чуєш голос на́ш, тобі взиваючих:

Ра́дуйся, свіча Бо́жа, завжди палаюча;

Ра́дуйся, бісере дорогоцінний, блиском святині своєї на́с опромінивши.

Ра́дуйся, квітко благово́нна, Ду́хом Святим на́с запашила;

Ра́дуйся, ка́меню віри, малоду́шних в благоче́сті утверджуюча.

Ра́дуйся, зірко пресвітла, пра́вильний шлях на́м вказу́єш;

Ра́дуйся, до́блесна борителько Христо́ва, мече́м моли́тви де́монські полки́ страхаєш.

Ра́дуйся, бо все́ життя твоє свя́те і непоро́чне;

Ра́дуйся, бо і сме́рть твоя́ перед Го́сподом чесна́.

Ра́дуйся, пра́ведна ма́ти Матро́но, те́пла за на́с перед Бо́гом моли́товнице!

Конда́к 12.

Благода́ть Бо́жу щедро ще́ від пелюшок сприйняла ти́, ма́ти блаже́нна, що завжди перебувала з тобо́ю по всі дні жи́ття. Віруємо безсумніву, що і по успінні твоеїм благода́ть ця́ добротно перебуває з тобо́ю. тому зара́ди припа́даючи мо́лимось: не позбав і на́с, ще́ подорожуючих на землі, по́мочі твоєї і захисту, прося́чи Го́спода поми́лувати усіх співаю́чих Йому́: Алилу́йя!

Ікос 12.

Оспівуючи багатющість і ди́вних твоїх чудес, ма́ти Матро́но, возхваля́ємо Бо́га, дарува́вшого місту Москві і вітчизні твоїй у дні безбо́жництва і утисків тебе, непохитний сто́вп благоче́стя та віри. Нині ж, блаже́нна ма́ти, вдячним се́рцем проспівуємо тобі таке:

Ра́дуйся, спокій Христо́вий в душі своїй здобувша;

Ра́дуйся, зара́ди багатьох лю́дей навколо себе́ до Бо́га привівша.

Ра́дуйся, в немічному тілі існуючи, си́лу Бо́жої благода́ті показа́вша;

Ра́дуйся, в знайденні чесних моще́й своїх Бо́жу ми́лість на́м яви́ла.

Ра́дуйся, в со́нмі святих Моско́вських щедрий розквіт;

Ра́дуйся, міста Москви пресла́вна оздоба.

Ра́дуйся, вітчизни своєї повсякчасна перед Бо́гом печа́льнице;

Ра́дуйся, до покая́ння і моли́тви за землю свою усіх прикликаюча.

Ра́дуйся, пра́ведна ма́ти Матро́но, те́пла за на́с перед Бо́гом молитовнице!

Конда́к 13.

О блаже́нна ма́ти, вислухай нині прославленний тобі хвале́бний спів та випроси́ на́м у Го́спода Ісу́са Христа́ гріхів відпущення, християнського спокійного відходу і до́брої відповіді на Стра́шному Суді Його́, щоб і ми з тобо́ю сподо́билися в оселях ра́йських сла́вити Святу́ Тро́йцю, виголошуючи: Алилу́йя!

Моли́тва.

О блаже́нна ма́ти Матро́но, душе́ю на Небі перед Престо́лом Бо́жим предстоїш, а тілом на землі почива́єш і да́ною тобі з вище благода́ттю різні чудеса́ твориш ! Споглянь нині ми́лостивим твоїм о́ком на нас, грішних, в ско́рботах, болістях і бісо́вських спокусах дні свої провадячи, утіш нас выдчайдушних,сціли́ неду́гі на́ші лю́ті, від Бо́га на́м по грехам на́шим попущені , визбволи на́с від багатьох бід і обставин, умоли́ Го́спода на́шого Ісу́са Христа́ прости́ти на́м всі на́ші прогріхи, беззако́ння і гріхопадіння, що ними ми від ю́ності на́шої також до теперішньогого дня і часа́ згрішили, щоб твоїми моли́твами отримавши благода́ть і ве́лику милість, просла́вили в Тро́йці Еди́ного Бо́га, Отця і Сина і Святого Ду́ха, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Переклад здійснив з церковно-слов'янської мови -Архієпископ Житомирський і Поліський Володимир 


Церковний календар